Tiền ảo: 6100
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 240.984.408.595 $ 0,27%
Lưu lượng 24 giờ: 49.203.781.089 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,39%
XRP 4,93%
bloom  (BLT)
Bloom (BLT)
$0,02355127 12%
0,00012642 ETH 12%
151 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.263.353
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.555,18
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02069571 / $0,02507017
Cung lưu thông
53.642.696 / 150.000.000
BLT
USD

Sàn giao dịch Bloom

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,00000251 BTC
5.98% 1.525 $ 0 $
991 $
45083,552 BLT
38,85% khoảng 1 giờ trước
2
0 $
0,0001316032670282 ETH
- - -
1.562 $
63709,824 BLT
61,15% Gần đây -
3
0 $
0,00000251 BTC
- - -
1.972 $
89746,782 BLT
khoảng 5 giờ trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale