🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
bosagora  (BOA)
BOSAGORA (BOA)
$0,08483149 2.5%
0,00000479 BTC -2.9%
0,00015684 ETH -4.2%
337 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$25.487.560
KL giao dịch trong 24 giờ
$110.786
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,08265042 / $0,08855080
Cung lưu thông
297.595.030 / 542.130.130
BOA
USD

BOSAGORA LINK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-11-28 1.997.030 LINK 13.998 LINK 0,00670828 LINK N/A
2020-11-27 1.961.898 LINK 30.418 LINK 0,00663863 LINK 0,00670828 LINK
2020-11-26 1.792.992 LINK 27.517 LINK 0,00602494 LINK 0,00663863 LINK
2020-11-25 1.598.580 LINK 21.838 LINK 0,00534355 LINK 0,00602494 LINK
2020-11-24 1.591.355 LINK 21.653 LINK 0,00536126 LINK 0,00534355 LINK
2020-11-23 1.671.578 LINK 24.170 LINK 0,00569373 LINK 0,00536126 LINK
2020-11-22 1.684.053 LINK 24.276 LINK 0,00561101 LINK 0,00569373 LINK
2020-11-21 1.968.323 LINK 30.034 LINK 0,00662459 LINK 0,00561101 LINK
2020-11-20 1.853.562 LINK 110.916 LINK 0,00666407 LINK 0,00662459 LINK
2020-11-19 1.686.413 LINK 23.772 LINK 0,00593486 LINK 0,00666407 LINK
2020-11-18 1.720.490 LINK 13.783 LINK 0,00609115 LINK 0,00593486 LINK
2020-11-17 1.817.714 LINK 19.225 LINK 0,00642783 LINK 0,00609115 LINK
2020-11-16 1.841.083 LINK 16.706 LINK 0,00652023 LINK 0,00642783 LINK
2020-11-15 1.746.631 LINK 15.255 LINK 0,00617540 LINK 0,00652023 LINK
2020-11-14 1.695.590 LINK 15.399 LINK 0,00600144 LINK 0,00617540 LINK
2020-11-13 1.732.793 LINK 15.649 LINK 0,00613538 LINK 0,00600144 LINK
2020-11-12 1.673.544 LINK 17.817 LINK 0,00596498 LINK 0,00613538 LINK
2020-11-11 1.669.594 LINK 17.884 LINK 0,00594313 LINK 0,00596498 LINK
2020-11-10 1.755.297 LINK 24.132 LINK 0,00621021 LINK 0,00594313 LINK
2020-11-09 1.773.242 LINK 16.803 LINK 0,00626197 LINK 0,00621021 LINK
2020-11-08 1.909.043 LINK 16.740 LINK 0,00679625 LINK 0,00626197 LINK
2020-11-07 1.857.484 LINK 21.503 LINK 0,00660905 LINK 0,00679625 LINK
2020-11-06 2.066.108 LINK 20.318 LINK 0,00732128 LINK 0,00660905 LINK
2020-11-05 2.153.841 LINK 18.309 LINK 0,00763485 LINK 0,00732128 LINK
2020-11-04 2.159.920 LINK 24.563 LINK 0,00770206 LINK 0,00763485 LINK
2020-11-03 2.013.090 LINK 32.996 LINK 0,00716811 LINK 0,00770206 LINK
2020-11-02 2.001.326 LINK 24.798 LINK 0,00708946 LINK 0,00716811 LINK
2020-11-01 2.085.319 LINK 37.230 LINK 0,00741375 LINK 0,00708946 LINK
2020-10-31 2.171.989 LINK 33.221 LINK 0,00771798 LINK 0,00741375 LINK
2020-10-30 2.166.566 LINK 27.896 LINK 0,00769815 LINK 0,00771798 LINK
2020-10-29 2.109.220 LINK 38.426 LINK 0,00747093 LINK 0,00769815 LINK
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android