🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,02478572 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-05-12 01:39:03 UTC (khoảng 20 giờ trước)
91 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin AED (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-12 0,00000000 DH 124,11 DH 0,090960 DH N/A
2021-05-11 0,00000000 DH 98,66 DH 0,080734 DH 0,090960 DH
2021-05-10 0,00000000 DH 171,51 DH 0,091163 DH 0,080734 DH
2021-05-09 0,00000000 DH 513,69 DH 0,04631163 DH 0,091163 DH
2021-05-08 0,00000000 DH 676,97 DH 0,110596 DH 0,04631163 DH
2021-05-07 0,00000000 DH 16,88 DH 0,102162 DH 0,110596 DH
2021-05-06 0,00000000 DH 28,20 DH 0,054967 DH 0,102162 DH
2021-05-05 0,00000000 DH 28,20 DH 0,054967 DH 0,054967 DH
2021-05-04 0,00000000 DH 142,22 DH 0,109058 DH 0,054967 DH
2021-05-03 0,00000000 DH 191,88 DH 0,109149 DH 0,109058 DH
2021-05-02 0,00000000 DH 191,88 DH 0,109149 DH 0,109149 DH
2021-05-01 0,00000000 DH 23,44 DH 0,03961921 DH 0,109149 DH
2021-04-30 0,00000000 DH 74,89 DH 0,054416 DH 0,03961921 DH
2021-04-29 0,00000000 DH 125,47 DH 0,054401 DH 0,054416 DH
2021-04-28 0,00000000 DH 91,49 DH 0,054354 DH 0,054401 DH
2021-04-27 0,00000000 DH 6,47 DH 0,054016 DH 0,054354 DH
2021-04-26 0,00000000 DH 73,93 DH 0,054164 DH 0,054016 DH
2021-04-25 0,00000000 DH 73,93 DH 0,054164 DH 0,054164 DH
2021-04-24 0,00000000 DH 236,38 DH 0,054276 DH 0,054164 DH
2021-04-23 0,00000000 DH 176,54 DH 0,04142445 DH 0,054276 DH
2021-04-22 0,00000000 DH 49,28 DH 0,072857 DH 0,04142445 DH
2021-04-21 0,00000000 DH 166,51 DH 0,03857597 DH 0,072857 DH
2021-04-20 0,00000000 DH 784,45 DH 0,091150 DH 0,03857597 DH
2021-04-19 0,00000000 DH 127,52 DH 0,103100 DH 0,091150 DH
2021-04-18 0,00000000 DH 291,33 DH 0,106131 DH 0,103100 DH
2021-04-17 0,00000000 DH 288,05 DH 0,105915 DH 0,106131 DH
2021-04-16 0,00000000 DH 5.027,71 DH 0,105869 DH 0,105915 DH
2021-04-15 0,00000000 DH 5.027,71 DH 0,105869 DH 0,105869 DH
2021-04-14 0,00000000 DH 131,47 DH 0,00954383 DH 0,105869 DH
2021-04-13 0,00000000 DH 131,47 DH 0,00954383 DH 0,00954383 DH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android