Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,00803785 -4.1%
0,00000084 BTC -5.4%
33 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$441,48
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00780053 / $0,01011345
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin AED (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-29 0,03047236 DH N/A
2020-05-28 0,04217352 DH 0,03047236 DH
2020-05-27 0,04171310 DH 0,04217352 DH
2020-05-26 0,04218244 DH 0,04171310 DH
2020-05-25 0,04106746 DH 0,04218244 DH
2020-05-24 0,04171163 DH 0,04106746 DH
2020-05-23 0,04818431 DH 0,04171163 DH
2020-05-22 0,04537453 DH 0,04818431 DH
2020-05-21 0,04632064 DH 0,04537453 DH
2020-05-20 0,04507982 DH 0,04632064 DH
2020-05-19 0,04692206 DH 0,04507982 DH
2020-05-18 0,04545242 DH 0,04692206 DH
2020-05-17 0,04366330 DH 0,04545242 DH
2020-05-16 0,04730288 DH 0,04366330 DH
2020-05-15 0,04741997 DH 0,04730288 DH
2020-05-14 0,04939472 DH 0,04741997 DH
2020-05-13 0,04844650 DH 0,04939472 DH
2020-05-12 0,04827838 DH 0,04844650 DH
2020-05-11 0,055472 DH 0,04827838 DH
2020-05-10 0,053066 DH 0,055472 DH
2020-05-09 0,056740 DH 0,053066 DH
2020-05-08 0,04628577 DH 0,056740 DH
2020-05-07 0,04535976 DH 0,04628577 DH
2020-05-06 0,04667044 DH 0,04535976 DH
2020-05-05 0,04595490 DH 0,04667044 DH
2020-05-04 0,054479 DH 0,04595490 DH
2020-05-03 0,055435 DH 0,054479 DH
2020-05-02 0,056072 DH 0,055435 DH
2020-05-01 0,054382 DH 0,056072 DH
2020-04-30 0,200022 DH 0,054382 DH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android