🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,02482278 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-05-14 21:19:30 UTC (3 ngày trước)
91 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin BDT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-15 0,00000000 ৳ 8.179,24 ৳ 2,10 ৳ N/A
2021-05-14 0,00000000 ৳ 505,41 ৳ 2,09 ৳ 2,10 ৳
2021-05-13 0,00000000 ৳ 1.027,20 ৳ 2,08 ৳ 2,09 ৳
2021-05-12 0,00000000 ৳ 2.865,01 ৳ 2,10 ৳ 2,08 ৳
2021-05-11 0,00000000 ৳ 2.278,25 ৳ 1,86 ৳ 2,10 ৳
2021-05-10 0,00000000 ৳ 3.927,29 ৳ 2,09 ৳ 1,86 ৳
2021-05-09 0,00000000 ৳ 11.849,43 ৳ 1,07 ৳ 2,09 ৳
2021-05-08 0,00000000 ৳ 15.616,70 ৳ 2,55 ৳ 1,07 ৳
2021-05-07 0,00000000 ৳ 389,64 ৳ 2,36 ৳ 2,55 ৳
2021-05-06 0,00000000 ৳ 650,97 ৳ 1,27 ৳ 2,36 ৳
2021-05-05 0,00000000 ৳ 650,97 ৳ 1,27 ৳ 1,27 ৳
2021-05-04 0,00000000 ৳ 3.283,01 ৳ 2,52 ৳ 1,27 ৳
2021-05-03 0,00000000 ৳ 4.449,34 ৳ 2,53 ৳ 2,52 ৳
2021-05-02 0,00000000 ৳ 4.449,34 ৳ 2,53 ৳ 2,53 ৳
2021-05-01 0,00000000 ৳ 540,56 ৳ 0,913840 ৳ 2,53 ৳
2021-04-30 0,00000000 ৳ 1.728,44 ৳ 1,26 ৳ 0,913840 ৳
2021-04-29 0,00000000 ৳ 2.897,85 ৳ 1,26 ৳ 1,26 ৳
2021-04-28 0,00000000 ৳ 2.112,72 ৳ 1,26 ৳ 1,26 ৳
2021-04-27 0,00000000 ৳ 149,30 ৳ 1,25 ৳ 1,26 ৳
2021-04-26 0,00000000 ৳ 1.699,21 ৳ 1,24 ৳ 1,25 ৳
2021-04-25 0,00000000 ৳ 1.699,21 ৳ 1,24 ৳ 1,24 ৳
2021-04-24 0,00000000 ৳ 5.455,67 ৳ 1,25 ৳ 1,24 ৳
2021-04-23 0,00000000 ৳ 4.074,58 ৳ 0,956064 ৳ 1,25 ৳
2021-04-22 0,00000000 ৳ 1.137,81 ৳ 1,68 ৳ 0,956064 ৳
2021-04-21 0,00000000 ৳ 3.850,01 ৳ 0,891965 ৳ 1,68 ৳
2021-04-20 0,00000000 ৳ 18.138,39 ৳ 2,11 ৳ 0,891965 ৳
2021-04-19 0,00000000 ৳ 2.945,50 ৳ 2,38 ৳ 2,11 ৳
2021-04-18 0,00000000 ৳ 6.721,55 ৳ 2,45 ৳ 2,38 ৳
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android