🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,02482278 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-05-14 21:19:30 UTC (khoảng 14 giờ trước)
91 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin BHD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-15 0,00000000 BD 36,34 BD 0,00934943 BD N/A
2021-05-14 0,00000000 BD 2,25 BD 0,00930399 BD 0,00934943 BD
2021-05-13 0,00000000 BD 4,57 BD 0,00925956 BD 0,00930399 BD
2021-05-12 0,00000000 BD 12,74 BD 0,00933585 BD 0,00925956 BD
2021-05-11 0,00000000 BD 10,12 BD 0,00828034 BD 0,00933585 BD
2021-05-10 0,00000000 BD 17,50 BD 0,00930050 BD 0,00828034 BD
2021-05-09 0,00000000 BD 52,73 BD 0,00475368 BD 0,00930050 BD
2021-05-08 0,00000000 BD 69,48 BD 0,01135104 BD 0,00475368 BD
2021-05-07 0,00000000 BD 1,73 BD 0,01048470 BD 0,01135104 BD
2021-05-06 0,00000000 BD 2,89 BD 0,00564198 BD 0,01048470 BD
2021-05-05 0,00000000 BD 2,89 BD 0,00564198 BD 0,00564198 BD
2021-05-04 0,00000000 BD 14,60 BD 0,01119323 BD 0,00564198 BD
2021-05-03 0,00000000 BD 19,70 BD 0,01120388 BD 0,01119323 BD
2021-05-02 0,00000000 BD 19,70 BD 0,01120388 BD 0,01120388 BD
2021-05-01 0,00000000 BD 2,41 BD 0,00406606 BD 0,01120388 BD
2021-04-30 0,00000000 BD 7,69 BD 0,00558453 BD 0,00406606 BD
2021-04-29 0,00000000 BD 12,88 BD 0,00558452 BD 0,00558453 BD
2021-04-28 0,00000000 BD 9,39 BD 0,00557848 BD 0,00558452 BD
2021-04-27 0,00000000 BD 0,663678 BD 0,00554378 BD 0,00557848 BD
2021-04-26 0,00000000 BD 7,56 BD 0,00554163 BD 0,00554378 BD
2021-04-25 0,00000000 BD 7,56 BD 0,00554163 BD 0,00554163 BD
2021-04-24 0,00000000 BD 24,26 BD 0,00557033 BD 0,00554163 BD
2021-04-23 0,00000000 BD 18,11 BD 0,00424836 BD 0,00557033 BD
2021-04-22 0,00000000 BD 5,06 BD 0,00747768 BD 0,00424836 BD
2021-04-21 0,00000000 BD 17,07 BD 0,00395564 BD 0,00747768 BD
2021-04-20 0,00000000 BD 80,70 BD 0,00937707 BD 0,00395564 BD
2021-04-19 0,00000000 BD 13,09 BD 0,01058715 BD 0,00937707 BD
2021-04-18 0,00000000 BD 29,91 BD 0,01089520 BD 0,01058715 BD
2021-04-17 0,00000000 BD 29,57 BD 0,01087295 BD 0,01089520 BD
2021-04-16 0,00000000 BD 516,09 BD 0,01086735 BD 0,01087295 BD
2021-04-15 0,00000000 BD 516,09 BD 0,01086735 BD 0,01086735 BD
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android