Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,00800032 -22.7%
0,00000084 BTC -23.6%
33 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$474,22
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00780053 / $0,01035319
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin BTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-29 0,0000008803 BTC N/A
2020-05-28 0,00000120 BTC 0,0000008803 BTC
2020-05-27 0,00000129 BTC 0,00000120 BTC
2020-05-26 0,00000129 BTC 0,00000129 BTC
2020-05-25 0,00000128 BTC 0,00000129 BTC
2020-05-24 0,00000124 BTC 0,00000128 BTC
2020-05-23 0,00000143 BTC 0,00000124 BTC
2020-05-22 0,00000137 BTC 0,00000143 BTC
2020-05-21 0,00000132 BTC 0,00000137 BTC
2020-05-20 0,00000126 BTC 0,00000132 BTC
2020-05-19 0,00000132 BTC 0,00000126 BTC
2020-05-18 0,00000127 BTC 0,00000132 BTC
2020-05-17 0,00000127 BTC 0,00000127 BTC
2020-05-16 0,00000139 BTC 0,00000127 BTC
2020-05-15 0,00000132 BTC 0,00000139 BTC
2020-05-14 0,00000144 BTC 0,00000132 BTC
2020-05-13 0,00000149 BTC 0,00000144 BTC
2020-05-12 0,00000153 BTC 0,00000149 BTC
2020-05-11 0,00000172 BTC 0,00000153 BTC
2020-05-10 0,00000152 BTC 0,00000172 BTC
2020-05-09 0,00000157 BTC 0,00000152 BTC
2020-05-08 0,00000126 BTC 0,00000157 BTC
2020-05-07 0,00000134 BTC 0,00000126 BTC
2020-05-06 0,00000141 BTC 0,00000134 BTC
2020-05-05 0,00000141 BTC 0,00000141 BTC
2020-05-04 0,00000167 BTC 0,00000141 BTC
2020-05-03 0,00000168 BTC 0,00000167 BTC
2020-05-02 0,00000173 BTC 0,00000168 BTC
2020-05-01 0,00000172 BTC 0,00000173 BTC
2020-04-30 0,00000621 BTC 0,00000172 BTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android