🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,02482278 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-05-14 21:19:30 UTC (3 ngày trước)
91 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin BTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-15 0,0000000000 BTC 0,00195165 BTC 0,0000005021 BTC N/A
2021-05-14 0,0000000000 BTC 0,00012193 BTC 0,0000005045 BTC 0,0000005021 BTC
2021-05-13 0,0000000000 BTC 0,00023011 BTC 0,0000004665 BTC 0,0000005045 BTC
2021-05-12 0,0000000000 BTC 0,00059735 BTC 0,0000004378 BTC 0,0000004665 BTC
2021-05-11 0,0000000000 BTC 0,00048272 BTC 0,0000003950 BTC 0,0000004378 BTC
2021-05-10 0,0000000000 BTC 0,00080363 BTC 0,0000004272 BTC 0,0000003950 BTC
2021-05-09 0,0000000000 BTC 0,00238653 BTC 0,0000002152 BTC 0,0000004272 BTC
2021-05-08 0,0000000000 BTC 0,00316221 BTC 0,0000005166 BTC 0,0000002152 BTC
2021-05-07 0,0000000000 BTC 0,00008196 BTC 0,0000004961 BTC 0,0000005166 BTC
2021-05-06 0,0000000000 BTC 0,00013451 BTC 0,0000002622 BTC 0,0000004961 BTC
2021-05-05 0,0000000000 BTC 0,00013451 BTC 0,0000002622 BTC 0,0000002622 BTC
2021-05-04 0,0000000000 BTC 0,00066826 BTC 0,0000005124 BTC 0,0000002622 BTC
2021-05-03 0,0000000000 BTC 0,00091515 BTC 0,0000005206 BTC 0,0000005124 BTC
2021-05-02 0,0000000000 BTC 0,00091515 BTC 0,0000005206 BTC 0,0000005206 BTC
2021-05-01 0,0000000000 BTC 0,00011366 BTC 0,0000001921 BTC 0,0000005206 BTC
2021-04-30 0,0000000000 BTC 0,00038008 BTC 0,0000002762 BTC 0,0000001921 BTC
2021-04-29 0,0000000000 BTC 0,00062894 BTC 0,0000002727 BTC 0,0000002762 BTC
2021-04-28 0,0000000000 BTC 0,00045388 BTC 0,0000002696 BTC 0,0000002727 BTC
2021-04-27 0,0000000000 BTC 0,00003269 BTC 0,0000002731 BTC 0,0000002696 BTC
2021-04-26 0,0000000000 BTC 0,00040595 BTC 0,0000002974 BTC 0,0000002731 BTC
2021-04-25 0,0000000000 BTC 0,00040595 BTC 0,0000002974 BTC 0,0000002974 BTC
2021-04-24 0,0000000000 BTC 0,00129316 BTC 0,0000002969 BTC 0,0000002974 BTC
2021-04-23 0,0000000000 BTC 0,00091786 BTC 0,0000002154 BTC 0,0000002969 BTC
2021-04-22 0,0000000000 BTC 0,00024150 BTC 0,0000003570 BTC 0,0000002154 BTC
2021-04-21 0,0000000000 BTC 0,00081031 BTC 0,0000001877 BTC 0,0000003570 BTC
2021-04-20 0,0000000000 BTC 0,00371780 BTC 0,0000004320 BTC 0,0000001877 BTC
2021-04-19 0,0000000000 BTC 0,00061954 BTC 0,0000005009 BTC 0,0000004320 BTC
2021-04-18 0,0000000000 BTC 0,00127341 BTC 0,0000004639 BTC 0,0000005009 BTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android