🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,02482278 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-05-14 21:19:30 UTC (1 ngày trước)
91 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin CZK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-15 0,00000000 Kč 2.022,67 Kč 0,520386 Kč N/A
2021-05-14 0,00000000 Kč 126,34 Kč 0,522743 Kč 0,520386 Kč
2021-05-13 0,00000000 Kč 256,71 Kč 0,520430 Kč 0,522743 Kč
2021-05-12 0,00000000 Kč 709,89 Kč 0,520294 Kč 0,520430 Kč
2021-05-11 0,00000000 Kč 566,24 Kč 0,463348 Kč 0,520294 Kč
2021-05-10 0,00000000 Kč 984,92 Kč 0,523520 Kč 0,463348 Kč
2021-05-09 0,00000000 Kč 2.947,46 Kč 0,265729 Kč 0,523520 Kč
2021-05-08 0,00000000 Kč 3.888,34 Kč 0,635236 Kč 0,265729 Kč
2021-05-07 0,00000000 Kč 97,97 Kč 0,593011 Kč 0,635236 Kč
2021-05-06 0,00000000 Kč 165,03 Kč 0,321719 Kč 0,593011 Kč
2021-05-05 0,00000000 Kč 165,03 Kč 0,321719 Kč 0,321719 Kč
2021-05-04 0,00000000 Kč 827,67 Kč 0,634678 Kč 0,321719 Kč
2021-05-03 0,00000000 Kč 1.123,35 Kč 0,638990 Kč 0,634678 Kč
2021-05-02 0,00000000 Kč 1.123,35 Kč 0,638990 Kč 0,638990 Kč
2021-05-01 0,00000000 Kč 137,16 Kč 0,231872 Kč 0,638990 Kč
2021-04-30 0,00000000 Kč 435,09 Kč 0,316156 Kč 0,231872 Kč
2021-04-29 0,00000000 Kč 735,40 Kč 0,318856 Kč 0,316156 Kč
2021-04-28 0,00000000 Kč 534,16 Kč 0,317339 Kč 0,318856 Kč
2021-04-27 0,00000000 Kč 37,67 Kč 0,314676 Kč 0,317339 Kč
2021-04-26 0,00000000 Kč 430,08 Kč 0,315101 Kč 0,314676 Kč
2021-04-25 0,00000000 Kč 430,08 Kč 0,315101 Kč 0,315101 Kč
2021-04-24 0,00000000 Kč 1.383,28 Kč 0,317619 Kč 0,315101 Kč
2021-04-23 0,00000000 Kč 1.034,53 Kč 0,242743 Kč 0,317619 Kč
2021-04-22 0,00000000 Kč 288,46 Kč 0,426423 Kč 0,242743 Kč
2021-04-21 0,00000000 Kč 975,63 Kč 0,226032 Kč 0,426423 Kč
2021-04-20 0,00000000 Kč 4.609,08 Kč 0,535554 Kč 0,226032 Kč
2021-04-19 0,00000000 Kč 751,65 Kč 0,607706 Kč 0,535554 Kč
2021-04-18 0,00000000 Kč 1.716,00 Kč 0,625133 Kč 0,607706 Kč
2021-04-17 0,00000000 Kč 1.696,65 Kč 0,623856 Kč 0,625133 Kč
2021-04-16 0,00000000 Kč 29.630 Kč 0,623913 Kč 0,623856 Kč
2021-04-15 0,00000000 Kč 29.630 Kč 0,623913 Kč 0,623913 Kč
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android