🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,02482278 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-05-14 21:19:30 UTC (khoảng 18 giờ trước)
91 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-15 0,0000000000 EOS 8,865718 EOS 0,00228095 EOS N/A
2021-05-14 0,0000000000 EOS 0,58383347 EOS 0,00241567 EOS 0,00228095 EOS
2021-05-13 0,0000000000 EOS 1,071814 EOS 0,00217287 EOS 0,00241567 EOS
2021-05-12 0,0000000000 EOS 2,655232 EOS 0,00194608 EOS 0,00217287 EOS
2021-05-11 0,0000000000 EOS 2,843837 EOS 0,00232708 EOS 0,00194608 EOS
2021-05-10 0,0000000000 EOS 4,619912 EOS 0,00245565 EOS 0,00232708 EOS
2021-05-09 0,0000000000 EOS 13,593559 EOS 0,00122553 EOS 0,00245565 EOS
2021-05-08 0,0000000000 EOS 17,146525 EOS 0,00280122 EOS 0,00122553 EOS
2021-05-07 0,0000000000 EOS 0,39521596 EOS 0,00239234 EOS 0,00280122 EOS
2021-05-06 0,0000000000 EOS 0,91725716 EOS 0,00178821 EOS 0,00239234 EOS
2021-05-05 0,0000000000 EOS 0,91725716 EOS 0,00178821 EOS 0,00178821 EOS
2021-05-04 0,0000000000 EOS 5,812989 EOS 0,00445756 EOS 0,00178821 EOS
2021-05-03 0,0000000000 EOS 7,816139 EOS 0,00444600 EOS 0,00445756 EOS
2021-05-02 0,0000000000 EOS 7,816139 EOS 0,00444600 EOS 0,00444600 EOS
2021-05-01 0,0000000000 EOS 1,003326 EOS 0,00169616 EOS 0,00444600 EOS
2021-04-30 0,0000000000 EOS 3,452749 EOS 0,00250890 EOS 0,00169616 EOS
2021-04-29 0,0000000000 EOS 5,839657 EOS 0,00253196 EOS 0,00250890 EOS
2021-04-28 0,0000000000 EOS 4,183880 EOS 0,00248561 EOS 0,00253196 EOS
2021-04-27 0,0000000000 EOS 0,31096727 EOS 0,00259755 EOS 0,00248561 EOS
2021-04-26 0,0000000000 EOS 3,902407 EOS 0,00285911 EOS 0,00259755 EOS
2021-04-25 0,0000000000 EOS 3,902407 EOS 0,00285911 EOS 0,00285911 EOS
2021-04-24 0,0000000000 EOS 12,526961 EOS 0,00287635 EOS 0,00285911 EOS
2021-04-23 0,0000000000 EOS 7,686753 EOS 0,00180363 EOS 0,00287635 EOS
2021-04-22 0,0000000000 EOS 2,014535 EOS 0,00297808 EOS 0,00180363 EOS
2021-04-21 0,0000000000 EOS 6,889229 EOS 0,00159609 EOS 0,00297808 EOS
2021-04-20 0,0000000000 EOS 29,199805 EOS 0,00339288 EOS 0,00159609 EOS
2021-04-19 0,0000000000 EOS 4,983435 EOS 0,00402908 EOS 0,00339288 EOS
2021-04-18 0,0000000000 EOS 9,142171 EOS 0,00333045 EOS 0,00402908 EOS
2021-04-17 0,0000000000 EOS 9,168662 EOS 0,00337131 EOS 0,00333045 EOS
2021-04-16 0,0000000000 EOS 176,454 EOS 0,00371560 EOS 0,00337131 EOS
2021-04-15 0,0000000000 EOS 176,454 EOS 0,00371560 EOS 0,00371560 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android