bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,00890713 -2.1%
0,00000092 BTC -3.8%
33 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$555,14
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00869112 / $0,01335934
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-03 0,00326234 EOS N/A
2020-06-02 0,00334092 EOS 0,00326234 EOS
2020-06-01 0,00338091 EOS 0,00334092 EOS
2020-05-31 0,00318436 EOS 0,00338091 EOS
2020-05-30 0,00372616 EOS 0,00318436 EOS
2020-05-29 0,00317378 EOS 0,00372616 EOS
2020-05-28 0,00440992 EOS 0,00317378 EOS
2020-05-27 0,00453794 EOS 0,00440992 EOS
2020-05-26 0,00455008 EOS 0,00453794 EOS
2020-05-25 0,00449901 EOS 0,00455008 EOS
2020-05-24 0,00444449 EOS 0,00449901 EOS
2020-05-23 0,00512058 EOS 0,00444449 EOS
2020-05-22 0,00504580 EOS 0,00512058 EOS
2020-05-21 0,00483838 EOS 0,00504580 EOS
2020-05-20 0,00464070 EOS 0,00483838 EOS
2020-05-19 0,00484885 EOS 0,00464070 EOS
2020-05-18 0,00470667 EOS 0,00484885 EOS
2020-05-17 0,00452572 EOS 0,00470667 EOS
2020-05-16 0,00501724 EOS 0,00452572 EOS
2020-05-15 0,00492575 EOS 0,00501724 EOS
2020-05-14 0,00529866 EOS 0,00492575 EOS
2020-05-13 0,00538972 EOS 0,00529866 EOS
2020-05-12 0,00547405 EOS 0,00538972 EOS
2020-05-11 0,00616646 EOS 0,00547405 EOS
2020-05-10 0,00528204 EOS 0,00616646 EOS
2020-05-09 0,00558350 EOS 0,00528204 EOS
2020-05-08 0,00456925 EOS 0,00558350 EOS
2020-05-07 0,00455447 EOS 0,00456925 EOS
2020-05-06 0,00459017 EOS 0,00455447 EOS
2020-05-05 0,00450722 EOS 0,00459017 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android