🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,03011046 8.3%
0,00000052 BTC 4.1%
86 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$184,31
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02781273 / $0,03020526
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin ETH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-07 0,0000000000 ETH 0,00132473 ETH 0,00000802 ETH N/A
2021-05-06 0,0000000000 ETH 0,00220980 ETH 0,00000431 ETH 0,00000802 ETH
2021-05-05 0,0000000000 ETH 0,00220980 ETH 0,00000431 ETH 0,00000431 ETH
2021-05-04 0,0000000000 ETH 0,01232104 ETH 0,00000945 ETH 0,00000431 ETH
2021-05-03 0,0000000000 ETH 0,01749680 ETH 0,00000995 ETH 0,00000945 ETH
2021-05-02 0,0000000000 ETH 0,01749680 ETH 0,00000995 ETH 0,00000995 ETH
2021-05-01 0,0000000000 ETH 0,00228457 ETH 0,00000386 ETH 0,00000995 ETH
2021-04-30 0,0000000000 ETH 0,00735827 ETH 0,00000535 ETH 0,00000386 ETH
2021-04-29 0,0000000000 ETH 0,01309107 ETH 0,00000568 ETH 0,00000535 ETH
2021-04-28 0,0000000000 ETH 0,00946037 ETH 0,00000562 ETH 0,00000568 ETH
2021-04-27 0,0000000000 ETH 0,00071225 ETH 0,00000595 ETH 0,00000562 ETH
2021-04-26 0,0000000000 ETH 0,00885184 ETH 0,00000649 ETH 0,00000595 ETH
2021-04-25 0,0000000000 ETH 0,00885184 ETH 0,00000649 ETH 0,00000649 ETH
2021-04-24 0,0000000000 ETH 0,02890002 ETH 0,00000664 ETH 0,00000649 ETH
2021-04-23 0,0000000000 ETH 0,01936868 ETH 0,00000454 ETH 0,00000664 ETH
2021-04-22 0,0000000000 ETH 0,00553450 ETH 0,00000818 ETH 0,00000454 ETH
2021-04-21 0,0000000000 ETH 0,02076075 ETH 0,00000481 ETH 0,00000818 ETH
2021-04-20 0,0000000000 ETH 0,09386347 ETH 0,00001091 ETH 0,00000481 ETH
2021-04-19 0,0000000000 ETH 0,01563792 ETH 0,00001264 ETH 0,00001091 ETH
2021-04-18 0,0000000000 ETH 0,03213281 ETH 0,00001171 ETH 0,00001264 ETH
2021-04-17 0,0000000000 ETH 0,03229174 ETH 0,00001187 ETH 0,00001171 ETH
2021-04-16 0,0000000000 ETH 0,54846817 ETH 0,00001155 ETH 0,00001187 ETH
2021-04-15 0,0000000000 ETH 0,54846817 ETH 0,00001155 ETH 0,00001155 ETH
2021-04-14 0,0000000000 ETH 0,01620940 ETH 0,00000118 ETH 0,00001155 ETH
2021-04-13 0,0000000000 ETH 0,01620940 ETH 0,00000118 ETH 0,00000118 ETH
2021-04-10 0,0000000000 ETH 0,00840470 ETH 0,00000117 ETH 0,00000118 ETH
2021-04-09 0,0000000000 ETH 0,00650821 ETH 0,00000112 ETH 0,00000117 ETH
2021-04-08 0,0000000000 ETH 0,00104023 ETH 0,00000325 ETH 0,00000112 ETH
2021-04-07 0,0000000000 ETH 0,00910537 ETH 0,00000511 ETH 0,00000325 ETH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android