Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,01035319 -4.1%
0,00000110 BTC -4.8%
33 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$537,68
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00718248 / $0,01152115
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin HKD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-28 0,089014 HK$ N/A
2020-05-27 0,088049 HK$ 0,089014 HK$
2020-05-26 0,089053 HK$ 0,088049 HK$
2020-05-25 0,086728 HK$ 0,089053 HK$
2020-05-24 0,088086 HK$ 0,086728 HK$
2020-05-23 0,101755 HK$ 0,088086 HK$
2020-05-22 0,095792 HK$ 0,101755 HK$
2020-05-21 0,097734 HK$ 0,095792 HK$
2020-05-20 0,095131 HK$ 0,097734 HK$
2020-05-19 0,099016 HK$ 0,095131 HK$
2020-05-18 0,095914 HK$ 0,099016 HK$
2020-05-17 0,092144 HK$ 0,095914 HK$
2020-05-16 0,099824 HK$ 0,092144 HK$
2020-05-15 0,100071 HK$ 0,099824 HK$
2020-05-14 0,104234 HK$ 0,100071 HK$
2020-05-13 0,102228 HK$ 0,104234 HK$
2020-05-12 0,101871 HK$ 0,102228 HK$
2020-05-11 0,117065 HK$ 0,101871 HK$
2020-05-10 0,112208 HK$ 0,117065 HK$
2020-05-09 0,119977 HK$ 0,112208 HK$
2020-05-08 0,097669 HK$ 0,119977 HK$
2020-05-07 0,095734 HK$ 0,097669 HK$
2020-05-06 0,098510 HK$ 0,095734 HK$
2020-05-05 0,097000 HK$ 0,098510 HK$
2020-05-04 0,114973 HK$ 0,097000 HK$
2020-05-03 0,117159 HK$ 0,114973 HK$
2020-05-02 0,118504 HK$ 0,117159 HK$
2020-05-01 0,114769 HK$ 0,118504 HK$
2020-04-30 0,422046 HK$ 0,114769 HK$
2020-04-29 0,119257 HK$ 0,422046 HK$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android