🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,02482278 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-05-14 21:19:30 UTC (khoảng 13 giờ trước)
91 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin HKD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-15 0,00000000 HK$ 749,43 HK$ 0,192811 HK$ N/A
2021-05-14 0,00000000 HK$ 46,33 HK$ 0,191706 HK$ 0,192811 HK$
2021-05-13 0,00000000 HK$ 94,09 HK$ 0,190752 HK$ 0,191706 HK$
2021-05-12 0,00000000 HK$ 262,49 HK$ 0,192386 HK$ 0,190752 HK$
2021-05-11 0,00000000 HK$ 208,59 HK$ 0,170688 HK$ 0,192386 HK$
2021-05-10 0,00000000 HK$ 362,63 HK$ 0,192750 HK$ 0,170688 HK$
2021-05-09 0,00000000 HK$ 1.086,04 HK$ 0,097912 HK$ 0,192750 HK$
2021-05-08 0,00000000 HK$ 1.431,46 HK$ 0,233857 HK$ 0,097912 HK$
2021-05-07 0,00000000 HK$ 35,69 HK$ 0,216042 HK$ 0,233857 HK$
2021-05-06 0,00000000 HK$ 59,65 HK$ 0,116281 HK$ 0,216042 HK$
2021-05-05 0,00000000 HK$ 59,65 HK$ 0,116281 HK$ 0,116281 HK$
2021-05-04 0,00000000 HK$ 300,73 HK$ 0,230605 HK$ 0,116281 HK$
2021-05-03 0,00000000 HK$ 405,76 HK$ 0,230804 HK$ 0,230605 HK$
2021-05-02 0,00000000 HK$ 405,76 HK$ 0,230804 HK$ 0,230804 HK$
2021-05-01 0,00000000 HK$ 49,56 HK$ 0,083784 HK$ 0,230804 HK$
2021-04-30 0,00000000 HK$ 158,29 HK$ 0,115019 HK$ 0,083784 HK$
2021-04-29 0,00000000 HK$ 265,16 HK$ 0,114968 HK$ 0,115019 HK$
2021-04-28 0,00000000 HK$ 193,33 HK$ 0,114859 HK$ 0,114968 HK$
2021-04-27 0,00000000 HK$ 13,66 HK$ 0,114135 HK$ 0,114859 HK$
2021-04-26 0,00000000 HK$ 156,20 HK$ 0,114441 HK$ 0,114135 HK$
2021-04-25 0,00000000 HK$ 156,20 HK$ 0,114441 HK$ 0,114441 HK$
2021-04-24 0,00000000 HK$ 499,49 HK$ 0,114690 HK$ 0,114441 HK$
2021-04-23 0,00000000 HK$ 372,97 HK$ 0,087515 HK$ 0,114690 HK$
2021-04-22 0,00000000 HK$ 104,18 HK$ 0,154006 HK$ 0,087515 HK$
2021-04-21 0,00000000 HK$ 351,89 HK$ 0,081524 HK$ 0,154006 HK$
2021-04-20 0,00000000 HK$ 1.659,64 HK$ 0,192843 HK$ 0,081524 HK$
2021-04-19 0,00000000 HK$ 269,79 HK$ 0,218120 HK$ 0,192843 HK$
2021-04-18 0,00000000 HK$ 616,38 HK$ 0,224545 HK$ 0,218120 HK$
2021-04-17 0,00000000 HK$ 609,43 HK$ 0,224086 HK$ 0,224545 HK$
2021-04-16 0,00000000 HK$ 10.632,18 HK$ 0,223882 HK$ 0,224086 HK$
2021-04-15 0,00000000 HK$ 10.632,18 HK$ 0,223882 HK$ 0,223882 HK$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android