🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,02482278 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-05-14 21:19:30 UTC (khoảng 14 giờ trước)
91 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin IDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-15 0,00000000 Rp 1.377.376 Rp 354,37 Rp N/A
2021-05-14 0,00000000 Rp 85.580 Rp 354,09 Rp 354,37 Rp
2021-05-13 0,00000000 Rp 173.834 Rp 352,41 Rp 354,09 Rp
2021-05-12 0,00000000 Rp 479.148 Rp 351,18 Rp 352,41 Rp
2021-05-11 0,00000000 Rp 381.394 Rp 312,09 Rp 351,18 Rp
2021-05-10 0,00000000 Rp 661.592 Rp 351,66 Rp 312,09 Rp
2021-05-09 0,00000000 Rp 1.976.257 Rp 178,17 Rp 351,66 Rp
2021-05-08 0,00000000 Rp 2.604.706 Rp 425,53 Rp 178,17 Rp
2021-05-07 0,00000000 Rp 65.497 Rp 396,47 Rp 425,53 Rp
2021-05-06 0,00000000 Rp 110.608 Rp 215,63 Rp 396,47 Rp
2021-05-05 0,00000000 Rp 110.608 Rp 215,63 Rp 215,63 Rp
2021-05-04 0,00000000 Rp 557.592 Rp 427,58 Rp 215,63 Rp
2021-05-03 0,00000000 Rp 755.837 Rp 429,94 Rp 427,58 Rp
2021-05-02 0,00000000 Rp 755.837 Rp 429,94 Rp 429,94 Rp
2021-05-01 0,00000000 Rp 92.074 Rp 155,65 Rp 429,94 Rp
2021-04-30 0,00000000 Rp 294.234 Rp 213,80 Rp 155,65 Rp
2021-04-29 0,00000000 Rp 495.819 Rp 214,98 Rp 213,80 Rp
2021-04-28 0,00000000 Rp 361.462 Rp 214,74 Rp 214,98 Rp
2021-04-27 0,00000000 Rp 25.469 Rp 212,75 Rp 214,74 Rp
2021-04-26 0,00000000 Rp 292.150 Rp 214,04 Rp 212,75 Rp
2021-04-25 0,00000000 Rp 292.150 Rp 214,04 Rp 214,04 Rp
2021-04-24 0,00000000 Rp 936.026 Rp 214,92 Rp 214,04 Rp
2021-04-23 0,00000000 Rp 699.497 Rp 164,13 Rp 214,92 Rp
2021-04-22 0,00000000 Rp 194.887 Rp 288,10 Rp 164,13 Rp
2021-04-21 0,00000000 Rp 659.063 Rp 152,69 Rp 288,10 Rp
2021-04-20 0,00000000 Rp 3.104.376 Rp 360,71 Rp 152,69 Rp
2021-04-19 0,00000000 Rp 505.461 Rp 408,66 Rp 360,71 Rp
2021-04-18 0,00000000 Rp 1.156.193 Rp 421,20 Rp 408,66 Rp
2021-04-17 0,00000000 Rp 1.143.154 Rp 420,34 Rp 421,20 Rp
2021-04-16 0,00000000 Rp 19.926.214 Rp 419,59 Rp 420,34 Rp
2021-04-15 0,00000000 Rp 19.926.214 Rp 419,59 Rp 419,59 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android