🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,02456163 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-05-12 22:37:41 UTC (khoảng 5 giờ trước)
91 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin INR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-13 0,00000000 ₹ 892,68 ₹ 1,81 ₹ N/A
2021-05-12 0,00000000 ₹ 2.479,33 ₹ 1,82 ₹ 1,81 ₹
2021-05-11 0,00000000 ₹ 1.974,98 ₹ 1,62 ₹ 1,82 ₹
2021-05-10 0,00000000 ₹ 3.421,21 ₹ 1,82 ₹ 1,62 ₹
2021-05-09 0,00000000 ₹ 10.250,27 ₹ 0,924115 ₹ 1,82 ₹
2021-05-08 0,00000000 ₹ 13.506,04 ₹ 2,21 ₹ 0,924115 ₹
2021-05-07 0,00000000 ₹ 338,26 ₹ 2,05 ₹ 2,21 ₹
2021-05-06 0,00000000 ₹ 566,46 ₹ 1,10 ₹ 2,05 ₹
2021-05-05 0,00000000 ₹ 566,46 ₹ 1,10 ₹ 1,10 ₹
2021-05-04 0,00000000 ₹ 2.859,36 ₹ 2,19 ₹ 1,10 ₹
2021-05-03 0,00000000 ₹ 3.871,84 ₹ 2,20 ₹ 2,19 ₹
2021-05-02 0,00000000 ₹ 3.871,84 ₹ 2,20 ₹ 2,20 ₹
2021-05-01 0,00000000 ₹ 472,03 ₹ 0,797977 ₹ 2,20 ₹
2021-04-30 0,00000000 ₹ 1.510,91 ₹ 1,10 ₹ 0,797977 ₹
2021-04-29 0,00000000 ₹ 2.544,48 ₹ 1,10 ₹ 1,10 ₹
2021-04-28 0,00000000 ₹ 1.857,73 ₹ 1,10 ₹ 1,10 ₹
2021-04-27 0,00000000 ₹ 131,70 ₹ 1,10 ₹ 1,10 ₹
2021-04-26 0,00000000 ₹ 1.506,95 ₹ 1,10 ₹ 1,10 ₹
2021-04-25 0,00000000 ₹ 1.506,95 ₹ 1,10 ₹ 1,10 ₹
2021-04-24 0,00000000 ₹ 4.820,09 ₹ 1,11 ₹ 1,10 ₹
2021-04-23 0,00000000 ₹ 3.610,73 ₹ 0,847225 ₹ 1,11 ₹
2021-04-22 0,00000000 ₹ 1.011,19 ₹ 1,49 ₹ 0,847225 ₹
2021-04-21 0,00000000 ₹ 3.416,77 ₹ 0,791593 ₹ 1,49 ₹
2021-04-20 0,00000000 ₹ 15.974,68 ₹ 1,86 ₹ 0,791593 ₹
2021-04-19 0,00000000 ₹ 2.587,84 ₹ 2,09 ₹ 1,86 ₹
2021-04-18 0,00000000 ₹ 5.914,09 ₹ 2,15 ₹ 2,09 ₹
2021-04-17 0,00000000 ₹ 5.847,39 ₹ 2,15 ₹ 2,15 ₹
2021-04-16 0,00000000 ₹ 102.288 ₹ 2,15 ₹ 2,15 ₹
2021-04-15 0,00000000 ₹ 102.288 ₹ 2,15 ₹ 2,15 ₹
2021-04-14 0,00000000 ₹ 2.698,09 ₹ 0,195868 ₹ 2,15 ₹
2021-04-13 0,00000000 ₹ 2.698,09 ₹ 0,195868 ₹ 0,195868 ₹
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android