bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,00929224 -25.0%
0,00000097 BTC -20.6%
33 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$785,40
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00816956 / $0,01506044
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin KRW (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-02 10,89 ₩ N/A
2020-06-01 11,63 ₩ 10,89 ₩
2020-05-31 10,49 ₩ 11,63 ₩
2020-05-30 12,72 ₩ 10,49 ₩
2020-05-29 10,22 ₩ 12,72 ₩
2020-05-28 14,22 ₩ 10,22 ₩
2020-05-27 13,98 ₩ 14,22 ₩
2020-05-26 14,25 ₩ 13,98 ₩
2020-05-25 13,87 ₩ 14,25 ₩
2020-05-24 14,09 ₩ 13,87 ₩
2020-05-23 16,28 ₩ 14,09 ₩
2020-05-22 15,26 ₩ 16,28 ₩
2020-05-21 15,48 ₩ 15,26 ₩
2020-05-20 15,03 ₩ 15,48 ₩
2020-05-19 15,61 ₩ 15,03 ₩
2020-05-18 15,25 ₩ 15,61 ₩
2020-05-17 14,66 ₩ 15,25 ₩
2020-05-16 15,88 ₩ 14,66 ₩
2020-05-15 15,85 ₩ 15,88 ₩
2020-05-14 16,52 ₩ 15,85 ₩
2020-05-13 16,20 ₩ 16,52 ₩
2020-05-12 16,08 ₩ 16,20 ₩
2020-05-11 18,42 ₩ 16,08 ₩
2020-05-10 17,62 ₩ 18,42 ₩
2020-05-09 18,84 ₩ 17,62 ₩
2020-05-08 15,37 ₩ 18,84 ₩
2020-05-07 15,18 ₩ 15,37 ₩
2020-05-06 15,53 ₩ 15,18 ₩
2020-05-05 15,31 ₩ 15,53 ₩
2020-05-04 18,17 ₩ 15,31 ₩
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android