🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,02456163 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-05-12 22:37:41 UTC (khoảng 5 giờ trước)
91 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin KRW (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-13 0,00000000 ₩ 13.725,71 ₩ 27,83 ₩ N/A
2021-05-12 0,00000000 ₩ 37.850 ₩ 27,74 ₩ 27,83 ₩
2021-05-11 0,00000000 ₩ 30.000 ₩ 24,55 ₩ 27,74 ₩
2021-05-10 0,00000000 ₩ 51.962 ₩ 27,62 ₩ 24,55 ₩
2021-05-09 0,00000000 ₩ 155.646 ₩ 14,03 ₩ 27,62 ₩
2021-05-08 0,00000000 ₩ 205.219 ₩ 33,53 ₩ 14,03 ₩
2021-05-07 0,00000000 ₩ 5.147,28 ₩ 31,16 ₩ 33,53 ₩
2021-05-06 0,00000000 ₩ 8.634,58 ₩ 16,83 ₩ 31,16 ₩
2021-05-05 0,00000000 ₩ 8.634,58 ₩ 16,83 ₩ 16,83 ₩
2021-05-04 0,00000000 ₩ 43.371 ₩ 33,26 ₩ 16,83 ₩
2021-05-03 0,00000000 ₩ 58.394 ₩ 33,22 ₩ 33,26 ₩
2021-05-02 0,00000000 ₩ 58.394 ₩ 33,22 ₩ 33,22 ₩
2021-05-01 0,00000000 ₩ 7.125,59 ₩ 12,05 ₩ 33,22 ₩
2021-04-30 0,00000000 ₩ 22.600 ₩ 16,42 ₩ 12,05 ₩
2021-04-29 0,00000000 ₩ 38.035 ₩ 16,49 ₩ 16,42 ₩
2021-04-28 0,00000000 ₩ 27.728 ₩ 16,47 ₩ 16,49 ₩
2021-04-27 0,00000000 ₩ 1.956,16 ₩ 16,34 ₩ 16,47 ₩
2021-04-26 0,00000000 ₩ 22.445 ₩ 16,44 ₩ 16,34 ₩
2021-04-25 0,00000000 ₩ 22.445 ₩ 16,44 ₩ 16,44 ₩
2021-04-24 0,00000000 ₩ 71.966 ₩ 16,52 ₩ 16,44 ₩
2021-04-23 0,00000000 ₩ 53.838 ₩ 12,63 ₩ 16,52 ₩
2021-04-22 0,00000000 ₩ 14.991,62 ₩ 22,16 ₩ 12,63 ₩
2021-04-21 0,00000000 ₩ 50.546 ₩ 11,71 ₩ 22,16 ₩
2021-04-20 0,00000000 ₩ 238.194 ₩ 27,68 ₩ 11,71 ₩
2021-04-19 0,00000000 ₩ 38.767 ₩ 31,34 ₩ 27,68 ₩
2021-04-18 0,00000000 ₩ 88.568 ₩ 32,26 ₩ 31,34 ₩
2021-04-17 0,00000000 ₩ 87.569 ₩ 32,20 ₩ 32,26 ₩
2021-04-16 0,00000000 ₩ 1.526.986 ₩ 32,15 ₩ 32,20 ₩
2021-04-15 0,00000000 ₩ 1.526.986 ₩ 32,15 ₩ 32,15 ₩
2021-04-14 0,00000000 ₩ 40.199 ₩ 2,92 ₩ 32,15 ₩
2021-04-13 0,00000000 ₩ 40.199 ₩ 2,92 ₩ 2,92 ₩
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android