🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,01496528 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-05-05 20:06:15 UTC (khoảng 14 giờ trước)
86 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin KWD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-06 0,00000000 KD 2,31 KD 0,00450947 KD N/A
2021-05-04 0,00000000 KD 11,67 KD 0,00894741 KD 0,00450947 KD
2021-05-03 0,00000000 KD 15,73 KD 0,00894924 KD 0,00894741 KD
2021-05-02 0,00000000 KD 15,73 KD 0,00894924 KD 0,00894924 KD
2021-05-01 0,00000000 KD 1,92 KD 0,00324818 KD 0,00894924 KD
2021-04-30 0,00000000 KD 6,14 KD 0,00445993 KD 0,00324818 KD
2021-04-29 0,00000000 KD 10,29 KD 0,00446260 KD 0,00445993 KD
2021-04-28 0,00000000 KD 7,50 KD 0,00445605 KD 0,00446260 KD
2021-04-27 0,00000000 KD 0,530011 KD 0,00442725 KD 0,00445605 KD
2021-04-26 0,00000000 KD 6,04 KD 0,00442623 KD 0,00442725 KD
2021-04-25 0,00000000 KD 6,04 KD 0,00442623 KD 0,00442623 KD
2021-04-24 0,00000000 KD 19,38 KD 0,00445085 KD 0,00442623 KD
2021-04-23 0,00000000 KD 14,48 KD 0,00339758 KD 0,00445085 KD
2021-04-22 0,00000000 KD 4,04 KD 0,00597407 KD 0,00339758 KD
2021-04-21 0,00000000 KD 13,66 KD 0,00316365 KD 0,00597407 KD
2021-04-20 0,00000000 KD 64,51 KD 0,00749521 KD 0,00316365 KD
2021-04-19 0,00000000 KD 10,47 KD 0,00846341 KD 0,00749521 KD
2021-04-18 0,00000000 KD 23,92 KD 0,00871256 KD 0,00846341 KD
2021-04-17 0,00000000 KD 23,65 KD 0,00869477 KD 0,00871256 KD
2021-04-16 0,00000000 KD 412,64 KD 0,00868904 KD 0,00869477 KD
2021-04-15 0,00000000 KD 412,64 KD 0,00868904 KD 0,00868904 KD
2021-04-14 0,00000000 KD 10,80 KD 0,00078395 KD 0,00868904 KD
2021-04-13 0,00000000 KD 10,80 KD 0,00078395 KD 0,00078395 KD
2021-04-10 0,00000000 KD 5,27 KD 0,00073337 KD 0,00078395 KD
2021-04-09 0,00000000 KD 4,03 KD 0,00069212 KD 0,00073337 KD
2021-04-08 0,00000000 KD 0,630052 KD 0,00196695 KD 0,00069212 KD
2021-04-07 0,00000000 KD 5,81 KD 0,00326402 KD 0,00196695 KD
2021-04-06 0,00000000 KD 5,50 KD 0,00326014 KD 0,00326402 KD
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android