Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,00959213 -19.7%
0,00000101 BTC -19.5%
33 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$618,21
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00778723 / $0,01448936
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin MMK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-30 14,47 K N/A
2020-05-29 11,62 K 14,47 K
2020-05-28 16,13 K 11,62 K
2020-05-27 15,95 K 16,13 K
2020-05-26 16,13 K 15,95 K
2020-05-25 15,70 K 16,13 K
2020-05-24 15,95 K 15,70 K
2020-05-23 18,42 K 15,95 K
2020-05-22 17,36 K 18,42 K
2020-05-21 17,72 K 17,36 K
2020-05-20 17,28 K 17,72 K
2020-05-19 17,94 K 17,28 K
2020-05-18 17,38 K 17,94 K
2020-05-17 16,70 K 17,38 K
2020-05-16 18,09 K 16,70 K
2020-05-15 18,23 K 18,09 K
2020-05-14 19,02 K 18,23 K
2020-05-13 18,65 K 19,02 K
2020-05-12 18,38 K 18,65 K
2020-05-11 21,07 K 18,38 K
2020-05-10 20,16 K 21,07 K
2020-05-09 21,55 K 20,16 K
2020-05-08 17,58 K 21,55 K
2020-05-07 17,19 K 17,58 K
2020-05-06 17,68 K 17,19 K
2020-05-05 17,51 K 17,68 K
2020-05-04 20,78 K 17,51 K
2020-05-03 21,29 K 20,78 K
2020-05-02 21,53 K 21,29 K
2020-05-01 20,89 K 21,53 K
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android