🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,02482278 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-05-14 21:19:30 UTC (khoảng 22 giờ trước)
91 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin MMK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-15 0,00000000 K 150.252 K 38,66 K N/A
2021-05-14 0,00000000 K 9.288,14 K 38,43 K 38,66 K
2021-05-13 0,00000000 K 18.867,38 K 38,25 K 38,43 K
2021-05-12 0,00000000 K 52.624 K 38,57 K 38,25 K
2021-05-11 0,00000000 K 41.849 K 34,24 K 38,57 K
2021-05-10 0,00000000 K 72.178 K 38,37 K 34,24 K
2021-05-09 0,00000000 K 217.777 K 19,63 K 38,37 K
2021-05-08 0,00000000 K 287.015 K 46,89 K 19,63 K
2021-05-07 0,00000000 K 7.156,84 K 43,32 K 46,89 K
2021-05-06 0,00000000 K 11.957,16 K 23,31 K 43,32 K
2021-05-05 0,00000000 K 11.957,16 K 23,31 K 23,31 K
2021-05-04 0,00000000 K 60.302 K 46,24 K 23,31 K
2021-05-03 0,00000000 K 81.773 K 46,51 K 46,24 K
2021-05-02 0,00000000 K 81.773 K 46,51 K 46,51 K
2021-05-01 0,00000000 K 9.934,84 K 16,80 K 46,51 K
2021-04-30 0,00000000 K 31.748 K 23,07 K 16,80 K
2021-04-29 0,00000000 K 53.226 K 23,08 K 23,07 K
2021-04-28 0,00000000 K 38.806 K 23,05 K 23,08 K
2021-04-27 0,00000000 K 2.742,42 K 22,91 K 23,05 K
2021-04-26 0,00000000 K 31.246 K 22,89 K 22,91 K
2021-04-25 0,00000000 K 31.246 K 22,89 K 22,89 K
2021-04-24 0,00000000 K 90.719 K 20,83 K 22,89 K
2021-04-23 0,00000000 K 67.753 K 15,90 K 20,83 K
2021-04-22 0,00000000 K 18.919,84 K 27,97 K 15,90 K
2021-04-21 0,00000000 K 64.057 K 14,84 K 27,97 K
2021-04-20 0,00000000 K 301.790 K 35,07 K 14,84 K
2021-04-19 0,00000000 K 48.979 K 39,60 K 35,07 K
2021-04-18 0,00000000 K 111.834 K 40,74 K 39,60 K
2021-04-17 0,00000000 K 110.573 K 40,66 K 40,74 K
2021-04-16 0,00000000 K 1.929.371 K 40,63 K 40,66 K
2021-04-15 0,00000000 K 1.929.371 K 40,63 K 40,63 K
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android