🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,02791452 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-05-07 09:40:59 UTC (khoảng 6 giờ trước)
86 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin PHP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-07 0,00000000 ₱ 219,99 ₱ 1,33 ₱ N/A
2021-05-06 0,00000000 ₱ 368,49 ₱ 0,718373 ₱ 1,33 ₱
2021-05-05 0,00000000 ₱ 368,49 ₱ 0,718373 ₱ 0,718373 ₱
2021-05-04 0,00000000 ₱ 1.859,80 ₱ 1,43 ₱ 0,718373 ₱
2021-05-03 0,00000000 ₱ 2.516,99 ₱ 1,43 ₱ 1,43 ₱
2021-05-02 0,00000000 ₱ 2.516,99 ₱ 1,43 ₱ 1,43 ₱
2021-05-01 0,00000000 ₱ 307,68 ₱ 0,520148 ₱ 1,43 ₱
2021-04-30 0,00000000 ₱ 985,35 ₱ 0,715992 ₱ 0,520148 ₱
2021-04-29 0,00000000 ₱ 1.655,87 ₱ 0,717954 ₱ 0,715992 ₱
2021-04-28 0,00000000 ₱ 1.207,24 ₱ 0,717210 ₱ 0,717954 ₱
2021-04-27 0,00000000 ₱ 85,11 ₱ 0,710952 ₱ 0,717210 ₱
2021-04-26 0,00000000 ₱ 971,46 ₱ 0,711744 ₱ 0,710952 ₱
2021-04-25 0,00000000 ₱ 971,46 ₱ 0,711744 ₱ 0,711744 ₱
2021-04-24 0,00000000 ₱ 3.115,08 ₱ 0,715262 ₱ 0,711744 ₱
2021-04-23 0,00000000 ₱ 2.324,91 ₱ 0,545520 ₱ 0,715262 ₱
2021-04-22 0,00000000 ₱ 649,41 ₱ 0,960023 ₱ 0,545520 ₱
2021-04-21 0,00000000 ₱ 2.190,26 ₱ 0,507436 ₱ 0,960023 ₱
2021-04-20 0,00000000 ₱ 10.330,94 ₱ 1,20 ₱ 0,507436 ₱
2021-04-19 0,00000000 ₱ 1.679,05 ₱ 1,36 ₱ 1,20 ₱
2021-04-18 0,00000000 ₱ 3.834,36 ₱ 1,40 ₱ 1,36 ₱
2021-04-17 0,00000000 ₱ 3.791,12 ₱ 1,39 ₱ 1,40 ₱
2021-04-16 0,00000000 ₱ 66.281 ₱ 1,40 ₱ 1,39 ₱
2021-04-15 0,00000000 ₱ 66.281 ₱ 1,40 ₱ 1,40 ₱
2021-04-14 0,00000000 ₱ 1.737,17 ₱ 0,126110 ₱ 1,40 ₱
2021-04-13 0,00000000 ₱ 1.737,17 ₱ 0,126110 ₱ 0,126110 ₱
2021-04-10 0,00000000 ₱ 848,13 ₱ 0,117934 ₱ 0,126110 ₱
2021-04-09 0,00000000 ₱ 649,34 ₱ 0,111502 ₱ 0,117934 ₱
2021-04-08 0,00000000 ₱ 101,80 ₱ 0,317811 ₱ 0,111502 ₱
2021-04-07 0,00000000 ₱ 935,80 ₱ 0,525472 ₱ 0,317811 ₱
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android