bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,00879848 -13.9%
0,00000090 BTC -14.9%
33 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$619,62
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00778131 / $0,01229583
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin PHP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-04-03 1,01 ₱ N/A
2020-04-02 1,01 ₱ 1,01 ₱
2020-04-01 1,32 ₱ 1,01 ₱
2020-03-31 1,31 ₱ 1,32 ₱
2020-03-30 1,38 ₱ 1,31 ₱
2020-03-29 1,24 ₱ 1,38 ₱
2020-03-28 1,38 ₱ 1,24 ₱
2020-03-27 1,50 ₱ 1,38 ₱
2020-03-26 1,69 ₱ 1,50 ₱
2020-03-25 1,40 ₱ 1,69 ₱
2020-03-24 1,23 ₱ 1,40 ₱
2020-03-23 1,36 ₱ 1,23 ₱
2020-03-22 1,40 ₱ 1,36 ₱
2020-03-21 1,49 ₱ 1,40 ₱
2020-03-20 1,62 ₱ 1,49 ₱
2020-03-19 1,26 ₱ 1,62 ₱
2020-03-18 1,52 ₱ 1,26 ₱
2020-03-17 1,61 ₱ 1,52 ₱
2020-03-16 1,93 ₱ 1,61 ₱
2020-03-15 2,45 ₱ 1,93 ₱
2020-03-14 1,87 ₱ 2,45 ₱
2020-03-13 2,06 ₱ 1,87 ₱
2020-03-12 2,53 ₱ 2,06 ₱
2020-03-11 2,88 ₱ 2,53 ₱
2020-03-10 1,64 ₱ 2,88 ₱
2020-03-09 2,51 ₱ 1,64 ₱
2020-03-08 2,97 ₱ 2,51 ₱
2020-03-07 3,02 ₱ 2,97 ₱
2020-03-06 2,86 ₱ 3,02 ₱
2020-03-05 3,35 ₱ 2,86 ₱
2020-03-04 2,55 ₱ 3,35 ₱
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android