🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,01130186 -41.7%
0,00000021 BTC -40.6%
81 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$47,97
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01937592 / $0,01940233
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin RUB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-22 0,00000000 ₽ 1.028,48 ₽ 1,52 ₽ N/A
2021-04-21 0,00000000 ₽ 3.483,77 ₽ 0,807114 ₽ 1,52 ₽
2021-04-20 0,00000000 ₽ 16.291,45 ₽ 1,89 ₽ 0,807114 ₽
2021-04-19 0,00000000 ₽ 2.629,29 ₽ 2,13 ₽ 1,89 ₽
2021-04-18 0,00000000 ₽ 5.997,02 ₽ 2,18 ₽ 2,13 ₽
2021-04-17 0,00000000 ₽ 5.929,38 ₽ 2,18 ₽ 2,18 ₽
2021-04-16 0,00000000 ₽ 104.542 ₽ 2,20 ₽ 2,18 ₽
2021-04-15 0,00000000 ₽ 104.542 ₽ 2,20 ₽ 2,20 ₽
2021-04-14 0,00000000 ₽ 2.760,07 ₽ 0,200368 ₽ 2,20 ₽
2021-04-13 0,00000000 ₽ 2.760,07 ₽ 0,200368 ₽ 0,200368 ₽
2021-04-10 0,00000000 ₽ 1.352,87 ₽ 0,188120 ₽ 0,200368 ₽
2021-04-09 0,00000000 ₽ 1.026,37 ₽ 0,176244 ₽ 0,188120 ₽
2021-04-08 0,00000000 ₽ 162,52 ₽ 0,507363 ₽ 0,176244 ₽
2021-04-07 0,00000000 ₽ 1.470,37 ₽ 0,825642 ₽ 0,507363 ₽
2021-04-06 0,00000000 ₽ 1.391,58 ₽ 0,824256 ₽ 0,825642 ₽
2021-04-05 0,00000000 ₽ 1.391,58 ₽ 0,824256 ₽ 0,824256 ₽
2021-04-04 0,00000000 ₽ 6.651,62 ₽ 0,634255 ₽ 0,824256 ₽
2021-04-03 0,00000000 ₽ 4.112,61 ₽ 0,634666 ₽ 0,634255 ₽
2021-04-02 0,00000000 ₽ 3.090,34 ₽ 0,664327 ₽ 0,634666 ₽
2021-04-01 0,00000000 ₽ 1.547,84 ₽ 0,917831 ₽ 0,664327 ₽
2021-03-31 0,00000000 ₽ 83,30 ₽ 0,908766 ₽ 0,917831 ₽
2021-03-30 0,00000000 ₽ 83,30 ₽ 0,908766 ₽ 0,908766 ₽
2021-03-28 0,00000000 ₽ 1.501,08 ₽ 0,912790 ₽ 0,908766 ₽
2021-03-27 0,00000000 ₽ 5.404,75 ₽ 0,928320 ₽ 0,912790 ₽
2021-03-26 0,00000000 ₽ 356,74 ₽ 0,136064 ₽ 0,928320 ₽
2021-03-25 0,00000000 ₽ 9.183,83 ₽ 0,636174 ₽ 0,136064 ₽
2021-03-24 0,00000000 ₽ 6.753,62 ₽ 0,610651 ₽ 0,636174 ₽
2021-03-23 0,00000000 ₽ 70,74 ₽ 0,140421 ₽ 0,610651 ₽
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android