🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,02482278 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-05-14 21:19:30 UTC (3 ngày trước)
91 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin THB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-15 0,00000000 ฿ 3.023,17 ฿ 0,777794 ฿ N/A
2021-05-14 0,00000000 ฿ 187,01 ฿ 0,773761 ฿ 0,777794 ฿
2021-05-13 0,00000000 ฿ 379,22 ฿ 0,768779 ฿ 0,773761 ฿
2021-05-12 0,00000000 ฿ 1.053,00 ฿ 0,771771 ฿ 0,768779 ฿
2021-05-11 0,00000000 ฿ 835,68 ฿ 0,683832 ฿ 0,771771 ฿
2021-05-10 0,00000000 ฿ 1.452,59 ฿ 0,772104 ฿ 0,683832 ฿
2021-05-09 0,00000000 ฿ 4.341,13 ฿ 0,391375 ฿ 0,772104 ฿
2021-05-08 0,00000000 ฿ 5.729,80 ฿ 0,936074 ฿ 0,391375 ฿
2021-05-07 0,00000000 ฿ 143,45 ฿ 0,868313 ฿ 0,936074 ฿
2021-05-06 0,00000000 ฿ 238,98 ฿ 0,465900 ฿ 0,868313 ฿
2021-05-05 0,00000000 ฿ 238,98 ฿ 0,465900 ฿ 0,465900 ฿
2021-05-04 0,00000000 ฿ 1.205,30 ฿ 0,924253 ฿ 0,465900 ฿
2021-05-03 0,00000000 ฿ 1.625,75 ฿ 0,924764 ฿ 0,924253 ฿
2021-05-02 0,00000000 ฿ 1.625,75 ฿ 0,924764 ฿ 0,924764 ฿
2021-05-01 0,00000000 ฿ 198,88 ฿ 0,336218 ฿ 0,924764 ฿
2021-04-30 0,00000000 ฿ 636,74 ฿ 0,462676 ฿ 0,336218 ฿
2021-04-29 0,00000000 ฿ 1.072,36 ฿ 0,464956 ฿ 0,462676 ฿
2021-04-28 0,00000000 ฿ 781,23 ฿ 0,464124 ฿ 0,464956 ฿
2021-04-27 0,00000000 ฿ 55,31 ฿ 0,461978 ฿ 0,464124 ฿
2021-04-26 0,00000000 ฿ 632,31 ฿ 0,463267 ฿ 0,461978 ฿
2021-04-25 0,00000000 ฿ 632,31 ฿ 0,463267 ฿ 0,463267 ฿
2021-04-24 0,00000000 ฿ 2.019,53 ฿ 0,463709 ฿ 0,463267 ฿
2021-04-23 0,00000000 ฿ 1.509,01 ฿ 0,354075 ฿ 0,463709 ฿
2021-04-22 0,00000000 ฿ 420,00 ฿ 0,620891 ฿ 0,354075 ฿
2021-04-21 0,00000000 ฿ 1.417,93 ฿ 0,328503 ฿ 0,620891 ฿
2021-04-20 0,00000000 ฿ 6.675,94 ฿ 0,775713 ฿ 0,328503 ฿
2021-04-19 0,00000000 ฿ 1.084,37 ฿ 0,876705 ฿ 0,775713 ฿
2021-04-18 0,00000000 ฿ 2.474,89 ฿ 0,901591 ฿ 0,876705 ฿
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android