🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,02501096 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-05-11 01:26:23 UTC (khoảng 7 giờ trước)
90 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin VND (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-11 0,00000000 ₫ 621.126 ₫ 508,26 ₫ N/A
2021-05-10 0,00000000 ₫ 1.068.615 ₫ 568,01 ₫ 508,26 ₫
2021-05-09 0,00000000 ₫ 3.201.264 ₫ 288,61 ₫ 568,01 ₫
2021-05-08 0,00000000 ₫ 4.221.847 ₫ 689,72 ₫ 288,61 ₫
2021-05-07 0,00000000 ₫ 105.805 ₫ 640,46 ₫ 689,72 ₫
2021-05-06 0,00000000 ₫ 177.219 ₫ 345,49 ₫ 640,46 ₫
2021-05-05 0,00000000 ₫ 177.219 ₫ 345,49 ₫ 345,49 ₫
2021-05-04 0,00000000 ₫ 891.794 ₫ 683,85 ₫ 345,49 ₫
2021-05-03 0,00000000 ₫ 1.209.416 ₫ 687,94 ₫ 683,85 ₫
2021-05-02 0,00000000 ₫ 1.209.416 ₫ 687,94 ₫ 687,94 ₫
2021-05-01 0,00000000 ₫ 147.663 ₫ 249,63 ₫ 687,94 ₫
2021-04-30 0,00000000 ₫ 470.314 ₫ 341,75 ₫ 249,63 ₫
2021-04-29 0,00000000 ₫ 788.426 ₫ 341,85 ₫ 341,75 ₫
2021-04-28 0,00000000 ₫ 573.728 ₫ 340,85 ₫ 341,85 ₫
2021-04-27 0,00000000 ₫ 40.584 ₫ 339,00 ₫ 340,85 ₫
2021-04-26 0,00000000 ₫ 462.960 ₫ 339,19 ₫ 339,00 ₫
2021-04-25 0,00000000 ₫ 462.960 ₫ 339,19 ₫ 339,19 ₫
2021-04-24 0,00000000 ₫ 1.487.476 ₫ 341,54 ₫ 339,19 ₫
2021-04-23 0,00000000 ₫ 1.112.079 ₫ 260,94 ₫ 341,54 ₫
2021-04-22 0,00000000 ₫ 309.128 ₫ 456,98 ₫ 260,94 ₫
2021-04-21 0,00000000 ₫ 1.047.223 ₫ 242,62 ₫ 456,98 ₫
2021-04-20 0,00000000 ₫ 4.915.566 ₫ 571,17 ₫ 242,62 ₫
2021-04-19 0,00000000 ₫ 801.675 ₫ 648,15 ₫ 571,17 ₫
2021-04-18 0,00000000 ₫ 1.830.686 ₫ 666,91 ₫ 648,15 ₫
2021-04-17 0,00000000 ₫ 1.810.039 ₫ 665,55 ₫ 666,91 ₫
2021-04-16 0,00000000 ₫ 31.553.758 ₫ 664,43 ₫ 665,55 ₫
2021-04-15 0,00000000 ₫ 31.553.758 ₫ 664,43 ₫ 664,43 ₫
2021-04-14 0,00000000 ₫ 826.177 ₫ 59,98 ₫ 664,43 ₫
2021-04-13 0,00000000 ₫ 826.177 ₫ 59,98 ₫ 59,98 ₫
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android