bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,00889379 0.1%
0,00000091 BTC -2.2%
33 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$455,66
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00778131 / $0,01229583
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin XAG (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-03 0,00049778 XAG N/A
2020-06-02 0,00049377 XAG 0,00049778 XAG
2020-06-01 0,00051804 XAG 0,00049377 XAG
2020-05-31 0,00047127 XAG 0,00051804 XAG
2020-05-30 0,00057837 XAG 0,00047127 XAG
2020-05-29 0,00046453 XAG 0,00057837 XAG
2020-05-28 0,00065917 XAG 0,00046453 XAG
2020-05-27 0,00066203 XAG 0,00065917 XAG
2020-05-26 0,00067147 XAG 0,00066203 XAG
2020-05-25 0,00065190 XAG 0,00067147 XAG
2020-05-24 0,00065986 XAG 0,00065190 XAG
2020-05-23 0,00076225 XAG 0,00065986 XAG
2020-05-22 0,00072226 XAG 0,00076225 XAG
2020-05-21 0,00072258 XAG 0,00072226 XAG
2020-05-20 0,00070623 XAG 0,00072258 XAG
2020-05-19 0,00074679 XAG 0,00070623 XAG
2020-05-18 0,00072903 XAG 0,00074679 XAG
2020-05-17 0,00071509 XAG 0,00072903 XAG
2020-05-16 0,00077470 XAG 0,00071509 XAG
2020-05-15 0,00081596 XAG 0,00077470 XAG
2020-05-14 0,00086300 XAG 0,00081596 XAG
2020-05-13 0,00085204 XAG 0,00086300 XAG
2020-05-12 0,00084958 XAG 0,00085204 XAG
2020-05-11 0,00097072 XAG 0,00084958 XAG
2020-05-10 0,00093266 XAG 0,00097072 XAG
2020-05-09 0,00099725 XAG 0,00093266 XAG
2020-05-08 0,00082553 XAG 0,00099725 XAG
2020-05-07 0,00082847 XAG 0,00082553 XAG
2020-05-06 0,00085061 XAG 0,00082847 XAG
2020-05-05 0,00084362 XAG 0,00085061 XAG
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android