🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,02501096 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-05-11 01:26:23 UTC (khoảng 5 giờ trước)
90 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin XAG (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-11 0,00000000 XAG 0,989935 XAG 0,00081005 XAG N/A
2021-05-10 0,00000000 XAG 1,70 XAG 0,00090413 XAG 0,00081005 XAG
2021-05-09 0,00000000 XAG 5,09 XAG 0,00045931 XAG 0,00090413 XAG
2021-05-08 0,00000000 XAG 6,73 XAG 0,00109960 XAG 0,00045931 XAG
2021-05-07 0,00000000 XAG 0,168254 XAG 0,00101848 XAG 0,00109960 XAG
2021-05-06 0,00000000 XAG 0,289761 XAG 0,00056489 XAG 0,00101848 XAG
2021-05-05 0,00000000 XAG 0,289761 XAG 0,00056489 XAG 0,00056489 XAG
2021-05-04 0,00000000 XAG 1,44 XAG 0,00110454 XAG 0,00056489 XAG
2021-05-03 0,00000000 XAG 2,02 XAG 0,00114672 XAG 0,00110454 XAG
2021-05-02 0,00000000 XAG 2,02 XAG 0,00114672 XAG 0,00114672 XAG
2021-05-01 0,00000000 XAG 0,244846 XAG 0,00041392 XAG 0,00114672 XAG
2021-04-30 0,00000000 XAG 0,785312 XAG 0,00057064 XAG 0,00041392 XAG
2021-04-29 0,00000000 XAG 1,32 XAG 0,00057071 XAG 0,00057064 XAG
2021-04-28 0,00000000 XAG 0,947597 XAG 0,00056296 XAG 0,00057071 XAG
2021-04-27 0,00000000 XAG 0,067267 XAG 0,00056189 XAG 0,00056296 XAG
2021-04-26 0,00000000 XAG 0,773874 XAG 0,00056698 XAG 0,00056189 XAG
2021-04-25 0,00000000 XAG 0,773874 XAG 0,00056698 XAG 0,00056698 XAG
2021-04-24 0,00000000 XAG 2,46 XAG 0,00056597 XAG 0,00056698 XAG
2021-04-23 0,00000000 XAG 1,84 XAG 0,00043185 XAG 0,00056597 XAG
2021-04-22 0,00000000 XAG 0,506636 XAG 0,00074896 XAG 0,00043185 XAG
2021-04-21 0,00000000 XAG 1,75 XAG 0,00040611 XAG 0,00074896 XAG
2021-04-20 0,00000000 XAG 8,20 XAG 0,00095303 XAG 0,00040611 XAG
2021-04-19 0,00000000 XAG 1,34 XAG 0,00108108 XAG 0,00095303 XAG
2021-04-18 0,00000000 XAG 3,06 XAG 0,00111304 XAG 0,00108108 XAG
2021-04-17 0,00000000 XAG 3,02 XAG 0,00111077 XAG 0,00111304 XAG
2021-04-16 0,00000000 XAG 52,88 XAG 0,00111356 XAG 0,00111077 XAG
2021-04-15 0,00000000 XAG 52,88 XAG 0,00111356 XAG 0,00111356 XAG
2021-04-14 0,00000000 XAG 1,43 XAG 0,00010397 XAG 0,00111356 XAG
2021-04-13 0,00000000 XAG 1,43 XAG 0,00010397 XAG 0,00010397 XAG
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android