🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,02482278 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-05-14 21:19:30 UTC (3 ngày trước)
91 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin XLM (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-15 0,0000000000 XLM 149,342 XLM 0,03842243 XLM N/A
2021-05-14 0,0000000000 XLM 10,432097 XLM 0,04316386 XLM 0,03842243 XLM
2021-05-13 0,0000000000 XLM 19,062240 XLM 0,03864454 XLM 0,04316386 XLM
2021-05-12 0,0000000000 XLM 47,537031 XLM 0,03484099 XLM 0,03864454 XLM
2021-05-11 0,0000000000 XLM 39,146335 XLM 0,03203306 XLM 0,03484099 XLM
2021-05-10 0,0000000000 XLM 74,482 XLM 0,03959001 XLM 0,03203306 XLM
2021-05-09 0,0000000000 XLM 220,465 XLM 0,01987602 XLM 0,03959001 XLM
2021-05-08 0,0000000000 XLM 281,708 XLM 0,04602241 XLM 0,01987602 XLM
2021-05-07 0,0000000000 XLM 7,213324 XLM 0,04366411 XLM 0,04602241 XLM
2021-05-06 0,0000000000 XLM 13,055964 XLM 0,02545281 XLM 0,04366411 XLM
2021-05-05 0,0000000000 XLM 13,055964 XLM 0,02545281 XLM 0,02545281 XLM
2021-05-04 0,0000000000 XLM 69,856 XLM 0,05356736 XLM 0,02545281 XLM
2021-05-03 0,0000000000 XLM 93,812 XLM 0,05336235 XLM 0,05356736 XLM
2021-05-02 0,0000000000 XLM 93,812 XLM 0,05336235 XLM 0,05336235 XLM
2021-05-01 0,0000000000 XLM 11,852419 XLM 0,02003690 XLM 0,05336235 XLM
2021-04-30 0,0000000000 XLM 41,019275 XLM 0,02980616 XLM 0,02003690 XLM
2021-04-29 0,0000000000 XLM 69,763 XLM 0,03024791 XLM 0,02980616 XLM
2021-04-28 0,0000000000 XLM 49,650164 XLM 0,02949672 XLM 0,03024791 XLM
2021-04-27 0,0000000000 XLM 3,691638 XLM 0,03083668 XLM 0,02949672 XLM
2021-04-26 0,0000000000 XLM 47,134377 XLM 0,03453310 XLM 0,03083668 XLM
2021-04-25 0,0000000000 XLM 47,134377 XLM 0,03453310 XLM 0,03453310 XLM
2021-04-24 0,0000000000 XLM 159,576 XLM 0,03664067 XLM 0,03453310 XLM
2021-04-23 0,0000000000 XLM 100,310 XLM 0,02353685 XLM 0,03664067 XLM
2021-04-22 0,0000000000 XLM 26,298871 XLM 0,03887752 XLM 0,02353685 XLM
2021-04-21 0,0000000000 XLM 91,228 XLM 0,02113567 XLM 0,03887752 XLM
2021-04-20 0,0000000000 XLM 381,669 XLM 0,04434817 XLM 0,02113567 XLM
2021-04-19 0,0000000000 XLM 63,882 XLM 0,05164792 XLM 0,04434817 XLM
2021-04-18 0,0000000000 XLM 124,295 XLM 0,04528005 XLM 0,05164792 XLM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android