Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,00801305 0.3%
0,00000084 BTC -0.9%
33 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$445,70
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00780053 / $0,01194223
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin XLM (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-29 0,12267740 XLM N/A
2020-05-28 0,16668675 XLM 0,12267740 XLM
2020-05-27 0,17463307 XLM 0,16668675 XLM
2020-05-26 0,17434619 XLM 0,17463307 XLM
2020-05-25 0,17446666 XLM 0,17434619 XLM
2020-05-24 0,16942361 XLM 0,17446666 XLM
2020-05-23 0,19576645 XLM 0,16942361 XLM
2020-05-22 0,18618817 XLM 0,19576645 XLM
2020-05-21 0,17742577 XLM 0,18618817 XLM
2020-05-20 0,17646096 XLM 0,17742577 XLM
2020-05-19 0,18365625 XLM 0,17646096 XLM
2020-05-18 0,17898301 XLM 0,18365625 XLM
2020-05-17 0,17491079 XLM 0,17898301 XLM
2020-05-16 0,19317234 XLM 0,17491079 XLM
2020-05-15 0,18680359 XLM 0,19317234 XLM
2020-05-14 0,19119811 XLM 0,18680359 XLM
2020-05-13 0,18679098 XLM 0,19119811 XLM
2020-05-12 0,21114724 XLM 0,18679098 XLM
2020-05-11 0,23527338 XLM 0,21114724 XLM
2020-05-10 0,20450295 XLM 0,23527338 XLM
2020-05-09 0,21254581 XLM 0,20450295 XLM
2020-05-08 0,17445849 XLM 0,21254581 XLM
2020-05-07 0,17516483 XLM 0,17445849 XLM
2020-05-06 0,17576696 XLM 0,17516483 XLM
2020-05-05 0,17067442 XLM 0,17576696 XLM
2020-05-04 0,20360791 XLM 0,17067442 XLM
2020-05-03 0,20095570 XLM 0,20360791 XLM
2020-05-02 0,21066022 XLM 0,20095570 XLM
2020-05-01 0,21854510 XLM 0,21066022 XLM
2020-04-30 0,75438672 XLM 0,21854510 XLM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android