Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,01099082 -3.6%
0,00000124 BTC -2.5%
32 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$660,43
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00949276 / $0,01201755
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin XRP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-27 0,05805562 XRP N/A
2020-05-27 0,05826539 XRP 0,05805562 XRP
2020-05-26 0,05826539 XRP 0,05826539 XRP
2020-05-25 0,05756632 XRP 0,05826539 XRP
2020-05-24 0,05753447 XRP 0,05756632 XRP
2020-05-23 0,06564266 XRP 0,05753447 XRP
2020-05-22 0,06376061 XRP 0,06564266 XRP
2020-05-21 0,06219752 XRP 0,06376061 XRP
2020-05-20 0,06009922 XRP 0,06219752 XRP
2020-05-19 0,06292469 XRP 0,06009922 XRP
2020-05-18 0,06125689 XRP 0,06292469 XRP
2020-05-17 0,05950666 XRP 0,06125689 XRP
2020-05-16 0,06512823 XRP 0,05950666 XRP
2020-05-15 0,06357312 XRP 0,06512823 XRP
2020-05-14 0,06637816 XRP 0,06357312 XRP
2020-05-13 0,06658859 XRP 0,06637816 XRP
2020-05-12 0,06776244 XRP 0,06658859 XRP
2020-05-11 0,07515117 XRP 0,06776244 XRP
2020-05-10 0,06732509 XRP 0,07515117 XRP
2020-05-09 0,07033377 XRP 0,06732509 XRP
2020-05-08 0,05742563 XRP 0,07033377 XRP
2020-05-07 0,05777656 XRP 0,05742563 XRP
2020-05-06 0,05873363 XRP 0,05777656 XRP
2020-05-05 0,05730705 XRP 0,05873363 XRP
2020-05-04 0,06757700 XRP 0,05730705 XRP
2020-05-03 0,06775558 XRP 0,06757700 XRP
2020-05-02 0,07019276 XRP 0,06775558 XRP
2020-05-01 0,06950388 XRP 0,07019276 XRP
2020-04-30 0,24027325 XRP 0,06950388 XRP
2020-04-29 0,07215814 XRP 0,24027325 XRP
2020-04-28 0,08041986 XRP 0,07215814 XRP
2020-04-27 0,08181170 XRP 0,08041986 XRP
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android