🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,01496528 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-05-05 20:06:15 UTC (khoảng 13 giờ trước)
86 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin XRP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-06 0,0000000000 XRP 4,814721 XRP 0,00938638 XRP N/A
2021-05-04 0,0000000000 XRP 24,821087 XRP 0,01903348 XRP 0,00938638 XRP
2021-05-03 0,0000000000 XRP 32,630541 XRP 0,01856100 XRP 0,01903348 XRP
2021-05-02 0,0000000000 XRP 32,630541 XRP 0,01856100 XRP 0,01856100 XRP
2021-05-01 0,0000000000 XRP 3,964048 XRP 0,00670135 XRP 0,01856100 XRP
2021-04-30 0,0000000000 XRP 14,697654 XRP 0,01067987 XRP 0,00670135 XRP
2021-04-29 0,0000000000 XRP 25,385614 XRP 0,01100670 XRP 0,01067987 XRP
2021-04-28 0,0000000000 XRP 18,031590 XRP 0,01071241 XRP 0,01100670 XRP
2021-04-27 0,0000000000 XRP 1,346409 XRP 0,01124671 XRP 0,01071241 XRP
2021-04-26 0,0000000000 XRP 18,824136 XRP 0,01379154 XRP 0,01124671 XRP
2021-04-25 0,0000000000 XRP 18,824136 XRP 0,01379154 XRP 0,01379154 XRP
2021-04-24 0,0000000000 XRP 61,061 XRP 0,01402043 XRP 0,01379154 XRP
2021-04-23 0,0000000000 XRP 37,676461 XRP 0,00884045 XRP 0,01402043 XRP
2021-04-22 0,0000000000 XRP 9,792630 XRP 0,01447641 XRP 0,00884045 XRP
2021-04-21 0,0000000000 XRP 35,027451 XRP 0,00811511 XRP 0,01447641 XRP
2021-04-20 0,0000000000 XRP 143,258 XRP 0,01664595 XRP 0,00811511 XRP
2021-04-19 0,0000000000 XRP 25,477818 XRP 0,02059869 XRP 0,01664595 XRP
2021-04-18 0,0000000000 XRP 46,270908 XRP 0,01685630 XRP 0,02059869 XRP
2021-04-17 0,0000000000 XRP 49,640372 XRP 0,01825271 XRP 0,01685630 XRP
2021-04-16 0,0000000000 XRP 773,334 XRP 0,01628412 XRP 0,01825271 XRP
2021-04-15 0,0000000000 XRP 773,334 XRP 0,01628412 XRP 0,01628412 XRP
2021-04-14 0,0000000000 XRP 22,138833 XRP 0,00160717 XRP 0,01628412 XRP
2021-04-13 0,0000000000 XRP 22,138833 XRP 0,00160717 XRP 0,00160717 XRP
2021-04-10 0,0000000000 XRP 16,321705 XRP 0,00226957 XRP 0,00160717 XRP
2021-04-09 0,0000000000 XRP 13,178310 XRP 0,00226293 XRP 0,00226957 XRP
2021-04-08 0,0000000000 XRP 2,208412 XRP 0,00689440 XRP 0,00226293 XRP
2021-04-07 0,0000000000 XRP 19,561507 XRP 0,01098421 XRP 0,00689440 XRP
2021-04-06 0,0000000000 XRP 22,137067 XRP 0,01311218 XRP 0,01098421 XRP
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android