🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
bravocoin  (BRAVO)
BravoCoin (BRAVO)
$0,02482278 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-05-14 21:19:30 UTC (3 ngày trước)
91 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 104.000.000
BRAVO
USD

BravoCoin ZAR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-15 0,00000000 R 1.363,62 R 0,350828 R N/A
2021-05-14 0,00000000 R 84,44 R 0,349397 R 0,350828 R
2021-05-13 0,00000000 R 171,14 R 0,346942 R 0,349397 R
2021-05-12 0,00000000 R 473,21 R 0,346826 R 0,346942 R
2021-05-11 0,00000000 R 377,16 R 0,308625 R 0,346826 R
2021-05-10 0,00000000 R 656,41 R 0,348905 R 0,308625 R
2021-05-09 0,00000000 R 1.966,61 R 0,177300 R 0,348905 R
2021-05-08 0,00000000 R 2.597,08 R 0,424283 R 0,177300 R
2021-05-07 0,00000000 R 65,21 R 0,394708 R 0,424283 R
2021-05-06 0,00000000 R 110,29 R 0,215005 R 0,394708 R
2021-05-05 0,00000000 R 110,29 R 0,215005 R 0,215005 R
2021-05-04 0,00000000 R 556,67 R 0,426869 R 0,215005 R
2021-05-03 0,00000000 R 756,45 R 0,430286 R 0,426869 R
2021-05-02 0,00000000 R 756,45 R 0,430286 R 0,430286 R
2021-05-01 0,00000000 R 92,54 R 0,156444 R 0,430286 R
2021-04-30 0,00000000 R 291,58 R 0,211874 R 0,156444 R
2021-04-29 0,00000000 R 492,13 R 0,213379 R 0,211874 R
2021-04-28 0,00000000 R 358,15 R 0,212774 R 0,213379 R
2021-04-27 0,00000000 R 25,13 R 0,209947 R 0,212774 R
2021-04-26 0,00000000 R 287,22 R 0,210434 R 0,209947 R
2021-04-25 0,00000000 R 287,22 R 0,210434 R 0,210434 R
2021-04-24 0,00000000 R 919,96 R 0,211233 R 0,210434 R
2021-04-23 0,00000000 R 687,76 R 0,161378 R 0,211233 R
2021-04-22 0,00000000 R 191,04 R 0,282421 R 0,161378 R
2021-04-21 0,00000000 R 648,32 R 0,150202 R 0,282421 R
2021-04-20 0,00000000 R 3.035,54 R 0,352715 R 0,150202 R
2021-04-19 0,00000000 R 497,27 R 0,402040 R 0,352715 R
2021-04-18 0,00000000 R 1.135,22 R 0,413557 R 0,402040 R
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android