🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
briacoin  (BRIA)
BriaCoin (BRIA)
$0,01991619 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-04-03 05:57:51 UTC (khoảng 16 giờ trước)
41 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 3.000.000
BRIA
USD

BriaCoin ZAR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-04-02 0,361113 R N/A
2020-04-01 0,355989 R 0,361113 R
2020-03-31 0,357302 R 0,355989 R
2020-03-20 0,346112 R 0,357302 R
2020-03-19 0,343186 R 0,346112 R
2020-03-18 0,333670 R 0,343186 R
2020-03-17 0,324029 R 0,333670 R
2020-03-16 0,165938 R 0,324029 R
2020-03-15 0,323460 R 0,165938 R
2020-03-14 0,227462 R 0,323460 R
2020-03-13 0,136353 R 0,227462 R
2020-03-12 0,494733 R 0,136353 R
2020-03-11 0,324463 R 0,494733 R
2020-03-10 0,322588 R 0,324463 R
2020-03-09 0,628485 R 0,322588 R
2020-03-08 0,626717 R 0,628485 R
2020-03-07 0,629929 R 0,626717 R
2020-03-06 0,623826 R 0,629929 R
2020-03-05 0,306190 R 0,623826 R
2020-03-04 0,308062 R 0,306190 R
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android