👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
bryllite  (BRC)
Bryllite (BRC)
$0,00219946 -5,5%
0,00001384 ETH -3,1%
5 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.545.488
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00218827 / $0,00235452
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000
BRC
USD

Bryllite (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-24 0,050099 Kč N/A
2020-01-23 0,055227 Kč 0,050099 Kč
2020-01-22 0,079421 Kč 0,055227 Kč
2020-01-21 0,04547969 Kč 0,079421 Kč
2020-01-20 0,125558 Kč 0,04547969 Kč
2020-01-19 0,125492 Kč 0,125558 Kč
2020-01-18 0,126660 Kč 0,125492 Kč
2020-01-17 0,126050 Kč 0,126660 Kč
2020-01-16 0,125859 Kč 0,126050 Kč
2020-01-15 0,126218 Kč 0,125859 Kč
2020-01-14 0,124291 Kč 0,126218 Kč
2020-01-13 0,125051 Kč 0,124291 Kč
2020-01-12 0,124284 Kč 0,125051 Kč
2020-01-11 0,129231 Kč 0,124284 Kč
2020-01-10 0,126594 Kč 0,129231 Kč
2020-01-09 0,076603 Kč 0,126594 Kč
2020-01-08 0,077650 Kč 0,076603 Kč
2020-01-07 0,078209 Kč 0,077650 Kč
2020-01-06 0,082373 Kč 0,078209 Kč
2020-01-05 0,080205 Kč 0,082373 Kč
2020-01-04 0,087176 Kč 0,080205 Kč
2020-01-03 0,126564 Kč 0,087176 Kč
2020-01-02 0,126672 Kč 0,126564 Kč
2020-01-01 0,126691 Kč 0,126672 Kč
2019-12-31 0,181667 Kč 0,126691 Kč
2019-12-30 0,189366 Kč 0,181667 Kč
2019-12-29 0,161147 Kč 0,189366 Kč
2019-12-28 0,124775 Kč 0,161147 Kč
2019-12-27 0,126028 Kč 0,124775 Kč
2019-12-26 0,126348 Kč 0,126028 Kč
2019-12-25 0,123089 Kč 0,126348 Kč
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android