Rank #
6 người thích điều này
btc3s  (BTC3S)
BTC3S (BTC3S)
6 người thích điều này
Show Info
Hide Info

BTC3S BTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2020-07-29 0,000000000000 BTC 2,047439 BTC 0,00008740 BTC N/A
2020-07-28 0,000000000000 BTC 298,599 BTC 0,00001025 BTC 0,00008740 BTC
2020-07-27 0,000000000000 BTC 256,987 BTC 0,00001579 BTC 0,00001025 BTC
2020-07-26 0,000000000000 BTC 194,512 BTC 0,00001898 BTC 0,00001579 BTC
2020-07-25 0,000000000000 BTC 187,989 BTC 0,00002054 BTC 0,00001898 BTC
2020-07-24 0,000000000000 BTC 201,356 BTC 0,00001990 BTC 0,00002054 BTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android