Rank #
6 người thích điều này
btc3s  (BTC3S)
BTC3S (BTC3S)
6 người thích điều này
Show Info
Hide Info

BTC3S THB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2020-07-29 0,000000000000 ฿ 703.657 ฿ 30,04 ฿ N/A
2020-07-28 0,000000000000 ฿ 103.144.675 ฿ 3,54 ฿ 30,04 ฿
2020-07-27 0,000000000000 ฿ 80.594.956 ฿ 4,95 ฿ 3,54 ฿
2020-07-26 0,000000000000 ฿ 59.616.543 ฿ 5,82 ฿ 4,95 ฿
2020-07-25 0,000000000000 ฿ 56.715.066 ฿ 6,20 ฿ 5,82 ฿
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android