btu protocol  (BTU)
BTU Protocol (BTU)
$0,481794 -3.5%
0,00201987 ETH -0.7%
65 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$38.548.087
KL giao dịch trong 24 giờ
$355.483
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,477465 / $0,501503
Cung lưu thông
80.000.000 / 100.000.000
BTU
USD

BTU Protocol VEF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-10 121.794 Bs.F N/A
2020-07-09 125.021 Bs.F 121.794 Bs.F
2020-07-08 116.365 Bs.F 125.021 Bs.F
2020-07-07 116.642 Bs.F 116.365 Bs.F
2020-07-06 122.612 Bs.F 116.642 Bs.F
2020-07-05 123.868 Bs.F 122.612 Bs.F
2020-07-04 115.646 Bs.F 123.868 Bs.F
2020-07-03 116.503 Bs.F 115.646 Bs.F
2020-07-02 115.669 Bs.F 116.503 Bs.F
2020-07-01 111.574 Bs.F 115.669 Bs.F
2020-06-30 112.987 Bs.F 111.574 Bs.F
2020-06-29 111.664 Bs.F 112.987 Bs.F
2020-06-28 109.888 Bs.F 111.664 Bs.F
2020-06-27 113.501 Bs.F 109.888 Bs.F
2020-06-26 116.227 Bs.F 113.501 Bs.F
2020-06-25 114.098 Bs.F 116.227 Bs.F
2020-06-24 113.661 Bs.F 114.098 Bs.F
2020-06-23 103.492 Bs.F 113.661 Bs.F
2020-06-22 103.203 Bs.F 103.492 Bs.F
2020-06-21 103.074 Bs.F 103.203 Bs.F
2020-06-20 94.555 Bs.F 103.074 Bs.F
2020-06-19 94.012 Bs.F 94.555 Bs.F
2020-06-18 94.754 Bs.F 94.012 Bs.F
2020-06-17 101.680 Bs.F 94.754 Bs.F
2020-06-16 91.345 Bs.F 101.680 Bs.F
2020-06-15 79.639 Bs.F 91.345 Bs.F
2020-06-14 82.853 Bs.F 79.639 Bs.F
2020-06-13 82.266 Bs.F 82.853 Bs.F
2020-06-12 80.648 Bs.F 82.266 Bs.F
2020-06-11 86.551 Bs.F 80.648 Bs.F
2020-06-10 81.107 Bs.F 86.551 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android