🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
bubbletone  (UMT)

Bubbletone (UMT)

1 người thích điều này

Bubbletone Price and Market Stats

Giá UMT
Giá trị vốn hóa thị trường
Chỉ số thống trị vốn hóa thị trường N/A%
Khối lượng giao dịch
Khối lượng / Vốn hóa thị trường
Thấp trong 24h / Cao trong 24h /
Thấp trong 7 ngày / Cao trong 7 ngày /
Xếp hạng Vốn hóa thị trường N/A

Giới thiệu về Bubbletone

Giá Bubbletone (UMT) cho hôm nay là với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là . Nó có nguồn cung lưu hành là 0 đồng và nguồn cung tối đa là 1 Tỷ đồng.

We directly connect mobile network operators and end users globally on our blockchain-based marketplace. With BubbleTone Blockchain, travelers can swiftly become legitimate local customers of any foreign operator in the country they are traveling to. They don’t need to replace their SIM card, and they retain their home number. Any mobile carrier can publish prepaid plans as smart contracts on BubbleTone Blockchain. These offers are visible to all other operators and their subscribers. When subscriber selects offer, a new smart contract is created with the subscriber's digital identity and payment transaction directly to foreign operator.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android