Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
bulwark  (BWK)
Bulwark (BWK)
$0,01899530 5.0%
0,00000199 BTC 3.7%
259 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$5,60
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01707318 / $0,01901533
Cung lưu thông
? / 27.000.000
BWK
USD

Bulwark IDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-29 274,92 Rp N/A
2020-05-28 264,72 Rp 274,92 Rp
2020-05-27 215,10 Rp 264,72 Rp
2020-05-26 232,49 Rp 215,10 Rp
2020-05-25 174,22 Rp 232,49 Rp
2020-05-24 170,83 Rp 174,22 Rp
2020-05-23 193,28 Rp 170,83 Rp
2020-05-22 206,64 Rp 193,28 Rp
2020-05-21 198,71 Rp 206,64 Rp
2020-05-20 209,26 Rp 198,71 Rp
2020-05-19 208,23 Rp 209,26 Rp
2020-05-18 190,59 Rp 208,23 Rp
2020-05-17 188,17 Rp 190,59 Rp
2020-05-16 173,07 Rp 188,17 Rp
2020-05-15 314,18 Rp 173,07 Rp
2020-05-14 306,32 Rp 314,18 Rp
2020-05-13 264,69 Rp 306,32 Rp
2020-05-12 265,84 Rp 264,69 Rp
2020-05-11 239,59 Rp 265,84 Rp
2020-05-10 216,86 Rp 239,59 Rp
2020-05-09 222,66 Rp 216,86 Rp
2020-05-08 222,87 Rp 222,66 Rp
2020-05-07 215,90 Rp 222,87 Rp
2020-05-06 219,56 Rp 215,90 Rp
2020-05-05 227,15 Rp 219,56 Rp
2020-05-04 273,26 Rp 227,15 Rp
2020-05-03 238,49 Rp 273,26 Rp
2020-05-02 233,85 Rp 238,49 Rp
2020-05-01 240,28 Rp 233,85 Rp
2020-04-30 248,38 Rp 240,28 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android