Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 202.732.893.855 $ 1,9%
Lưu lượng 24 giờ: 39.486.775.336 $
Ưu thế:
BTC 66,9%
ETH 7,92%
XRP 4,79%
bytom  (BTM)
Bytom (BTM)
$0,08006679 3,5%
0,00001068 BTC 1,9%
809 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$124.448.314
KL giao dịch trong 24 giờ
$25.952.330
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,07705159 / $0,08144782
Cung lưu thông
1.552.556.812 / 2.100.000.000
BTM
USD

Bytom (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-07 14,33 Rs N/A
2019-12-06 14,20 Rs 14,33 Rs
2019-12-05 13,86 Rs 14,20 Rs
2019-12-04 14,35 Rs 13,86 Rs
2019-12-03 14,42 Rs 14,35 Rs
2019-12-02 15,02 Rs 14,42 Rs
2019-12-01 14,95 Rs 15,02 Rs
2019-11-30 16,02 Rs 14,95 Rs
2019-11-29 14,35 Rs 16,02 Rs
2019-11-28 13,39 Rs 14,35 Rs
2019-11-27 12,83 Rs 13,39 Rs
2019-11-26 12,26 Rs 12,83 Rs
2019-11-25 12,16 Rs 12,26 Rs
2019-11-24 13,88 Rs 12,16 Rs
2019-11-23 13,47 Rs 13,88 Rs
2019-11-22 15,77 Rs 13,47 Rs
2019-11-21 16,56 Rs 15,77 Rs
2019-11-20 15,96 Rs 16,56 Rs
2019-11-19 15,46 Rs 15,96 Rs
2019-11-18 17,00 Rs 15,46 Rs
2019-11-17 18,69 Rs 17,00 Rs
2019-11-16 19,07 Rs 18,69 Rs
2019-11-15 20,70 Rs 19,07 Rs
2019-11-14 21,29 Rs 20,70 Rs
2019-11-13 20,98 Rs 21,29 Rs
2019-11-12 20,08 Rs 20,98 Rs
2019-11-11 21,82 Rs 20,08 Rs
2019-11-10 21,69 Rs 21,82 Rs
2019-11-09 22,03 Rs 21,69 Rs
2019-11-08 24,62 Rs 22,03 Rs
2019-11-07 23,03 Rs 24,62 Rs