👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
bytom  (BTM)
Bytom (BTM)
$0,08571157 2,4%
0,00000979 BTC -1,0%
846 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$134.432.688
KL giao dịch trong 24 giờ
$63.887.996
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,08352857 / $0,08643644
Cung lưu thông
1.564.819.200 / 2.100.000.000
BTM
USD

Bytom (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-27 4,30 ₱ N/A
2020-01-26 4,19 ₱ 4,30 ₱
2020-01-25 4,32 ₱ 4,19 ₱
2020-01-24 4,25 ₱ 4,32 ₱
2020-01-23 4,01 ₱ 4,25 ₱
2020-01-22 4,04 ₱ 4,01 ₱
2020-01-21 4,04 ₱ 4,04 ₱
2020-01-20 4,14 ₱ 4,04 ₱
2020-01-19 4,38 ₱ 4,14 ₱
2020-01-18 4,45 ₱ 4,38 ₱
2020-01-17 4,35 ₱ 4,45 ₱
2020-01-16 4,27 ₱ 4,35 ₱
2020-01-15 4,10 ₱ 4,27 ₱
2020-01-14 3,85 ₱ 4,10 ₱
2020-01-13 3,89 ₱ 3,85 ₱
2020-01-12 3,64 ₱ 3,89 ₱
2020-01-11 3,55 ₱ 3,64 ₱
2020-01-10 3,40 ₱ 3,55 ₱
2020-01-09 3,46 ₱ 3,40 ₱
2020-01-08 3,60 ₱ 3,46 ₱
2020-01-07 3,59 ₱ 3,60 ₱
2020-01-06 3,36 ₱ 3,59 ₱
2020-01-05 3,31 ₱ 3,36 ₱
2020-01-04 3,36 ₱ 3,31 ₱
2020-01-03 3,18 ₱ 3,36 ₱
2020-01-02 3,33 ₱ 3,18 ₱
2020-01-01 3,33 ₱ 3,33 ₱
2019-12-31 3,35 ₱ 3,33 ₱
2019-12-30 3,44 ₱ 3,35 ₱
2019-12-29 3,37 ₱ 3,44 ₱
2019-12-28 3,28 ₱ 3,37 ₱
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android