Tiền ảo: 5955
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 203.596.767.562 $ -7,0%
Lưu lượng 24 giờ: 50.277.487.894 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,55%
XRP 5,77%
bytom  (BTM)
Bytom (BTM)
$0,05180692 -7,2%
0,00000698 BTC 0,30%
740 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$79.939.750
KL giao dịch trong 24 giờ
$7.931.458
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,05074730 / $0,05584344
Circulating Supply
1.542.038.475 / 2.100.000.000
BTM
USD

Sàn giao dịch Bytom

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,052 USDT
0.19% 4.606 $ 59.078 $
168.029 $
3227195,618 BTM
2,12% Gần đây
2
0 $
0,052 USDT
0.38% 8.393 $ 18.656 $
272.919 $
5241722,350 BTM
3,44% Gần đây
3
0 $
0,0519 USDT
0.38% 7.328 $ 18.385 $
272.347 $
5242028,240 BTM
3,43% Gần đây
4
0 $
0,000007 BTC
0.81% 854 $ 793 $
1.272 $
24472,857 BTM
0,02% Gần đây
5
0 $
0,00000697 BTC
0.43% 571 $ 591 $
527 $
10179,311 BTM
0,01% Gần đây
6
0 $
0,00000697 BTC
0.71% 571 $ 591 $
528 $
10179,311 BTM
0,01% Gần đây
7
0 $
0,0003258 ETH
1.31% 714 $ 707 $
1.992 $
37911,796 BTM
0,03% Gần đây
8
0 $
0,000007 BTC
0.86% 417 $ 179 $
744 $
14313,846 BTM
0,01% Gần đây
9
AEX AEX
0 $
0,372 CNC
1.6% 6.204 $ 15.219 $
1.232.377 $
23784766,356 BTM
15,54% Gần đây
10
0 $
0,051894 USDT
1.72% 955 $ 699 $
986.478 $
18985167,012 BTM
12,43% Gần đây
11
0 $
0,0519 USDT
0.58% 4.816 $ 11.589 $
535.912 $
10315069,794 BTM
6,76% Gần đây
12
0 $
0,00000699 BTC
0.71% 4.337 $ 7.898 $
590.351 $
11380120,354 BTM
7,44% Gần đây
13
0 $
0,056 USDT
0.77% 18.337 $ 0 $
103.024 $
1837790,022 BTM
1,30% Gần đây
14
0 $
0,0522 USDT
0.96% 3.758 $ 663 $
237.857 $
4550828,400 BTM
3,00% Gần đây
15
XT XT
0 $
0,052361 USDT
1.36% 531 $ 2.042 $
218.893 $
4176084,840 BTM
2,76% Gần đây
16
0 $
0,00000699 BTC
0.57% 2.843 $ 11.624 $
12.866 $
247956,560 BTM
0,16% Gần đây
17
0 $
0,00000695 BTC
1.27% 1.470 $ 2.462 $
140.675 $
2719508,885 BTM
1,77% Gần đây
18
XT XT
0 $
0,3742 SXC
7.69% 0 $ 2.166 $
179.183 $
3413294,960 BTM
2,26% Gần đây
19
ZB ZB
0 $
0,3711 QC
1.04% 1.768 $ 8.262 $
37.393 $
715757,470 BTM
0,47% Gần đây
20
XT XT
0 $
0,00000707 BTC
1.55% 539 $ 1.381 $
130.623 $
2489506,000 BTM
1,65% Gần đây
21
0 $
0,00033 ETH
2.77% 9.880 $ 0 $
22.615 $
425739,830 BTM
0,29% Gần đây
22
0 $
0,00032203 ETH
1.82% 231 $ 197 $
135.011 $
2603100,468 BTM
1,70% Gần đây
23
0 $
0,00000699 BTC
2.95% 539 $ 8.600 $
10.883 $
209785,293 BTM
0,14% Gần đây
24
0 $
0,000006013 BTC
1.5% 128 $ 362 $
102.760 $
2302747,000 BTM
1,30% Gần đây
25
0 $
0,000325 ETH
1.23% 1.440 $ 3.153 $
28.713 $
548847,019 BTM
0,36% Gần đây
26
0 $
0,052 USDT
3.21% 1.932 $ 2.449 $
38.848 $
746206,579 BTM
0,49% Gần đây
27
0 $
0,00032444 ETH
1.22% 819 $ 4.892 $
5.248 $
100472,910 BTM
0,07% Gần đây
28
0 $
0,0521 USDT
0.19% 606 $ 2.086 $
12.684 $
243192,150 BTM
0,16% Gần đây
29
0 $
0,0519 USDT
0.77% 471 $ 328 $
44.536 $
857129,990 BTM
0,56% Gần đây
30
0 $
0,044667 USD
1.17% 33 $ 1 $
48.446 $
1084604,000 BTM
0,61% Gần đây
31
0 $
0,051968 USDT
1.39% 97 $ 299 $
16.953 $
325911,000 BTM
0,21% Gần đây
32
0 $
0,00000708 BTC
1.42% 255 $ 33 $
13.920 $
264862,200 BTM
0,18% Gần đây
33
0 $
0,00027875 ETH
0.79% 1 $ 0 $
9.545 $
212716,000 BTM
0,12% Gần đây
34
ZB ZB
0 $
0,052266 USDT
0.82% 287 $ 119 $
4.242 $
81082,760 BTM
0,05% khoảng 1 giờ trước
35
0 $
0,0000070386 BTC
1.39% 80 $ 66 $
12.987 $
248558,000 BTM
0,16% Gần đây
36
0 $
0,00032492 ETH
1.39% 114 $ 102 $
11.734 $
224295,000 BTM
0,15% Gần đây
37
0 $
0,000323 ETH
1.84% 130 $ 67 $
13.950 $
268177,340 BTM
0,18% Gần đây
38
0 $
0,00032408 ETH
2.6% 16 $ 19 $
5.485 $
105587,024 BTM
0,07% Gần đây
39
0 $
0,000007 BTC
0.52% 0 $ 27.171.177 $
28.874 $
555830,340 BTM
0,36% Gần đây
40
0 $
0,0509 USDT
8.29% 0 $ 0 $
560.086 $
10992129,620 BTM
7,06% Gần đây
41
0 $
0,00000701 BTC
0.71% 148 $ 116 $
472.663 $
9085452,558 BTM
5,96% Gần đây
42
0 $
0,00032456 ETH
1.52% 87 $ 42 $
471.753 $
9067317,993 BTM
5,95% Gần đây
43
0 $
0,0519 USDT
3.91% 0 $ 429 $
283.382 $
5454438,216 BTM
3,57% Gần đây
44
0 $
0,00000699 BTC
3.23% 79 $ 53 $
91.728 $
1767269,997 BTM
1,16% Gần đây
45
0 $
0,000324 ETH
4.8% 0 $ 0 $
654 $
12535,072 BTM
0,01% Gần đây
46
0 $
0,00025029 BCH
33.33% 0 $ 0 $
172.804 $
3303977,519 BTM
2,18% Gần đây -
47
0 $
0,00000698 BTC
100.0% 0 $ 0 $
72.867 $
1406339,413 BTM
0,92% Gần đây -
48
0 $
0,00032702 ETH
25.0% 0 $ 0 $
46.269 $
878747,860 BTM
0,58% Gần đây -
49
0 $
61,2 KRW
- - -
46.439 $
887914,010 BTM
0,59% Gần đây -
50
0 $
0,00000697 BTC
- - -
18.040 $
348115,659 BTM
0,23% Gần đây -
51
0 $
0,0519 USDT
- - -
3.479 $
66937,670 BTM
0,04% Gần đây -
52
0 $
0,00000699 BTC
- - -
188 $
3625,810 BTM
0,00% Gần đây -
53
0 $
0,00032504 ETH
- - -
142 $
2720,030 BTM
0,00% Gần đây -
54
0 $
0,00018853 ETH
0.52% 0 $ 588.938 $
44 $
1452,980 BTM
0,00% Gần đây
55
0 $
0,00002998 BTC
34.69% 0 $ 0 $
232 $
1043,948 BTM
0,00% Gần đây
56
0 $
0,0519 USDT
0.58% 5.469 $ 12.363 $
0 $
0,000 BTM
0,00% Gần đây -
57
0 $
0,00000701 BTC
0.71% 4.337 $ 7.877 $
0 $
0,000 BTM
0,00% Gần đây -
58
0 $
0,000325 ETH
1.52% 1.855 $ 2.330 $
0 $
0,000 BTM
0,00% Gần đây -
59
0 $
0,0003221 ETH
3.42% 0 $ 257 $
0 $
0,621 BTM
khoảng 8 giờ trước
60
ZB ZB
0 $
0,00000862 BTC
16.97% 1.059 $ 0 $
0 $
0,290 BTM
3 ngày trước -
61
0 $
0,00000694 BTC
- - -
11.028 $
199241,465 BTM
khoảng 20 giờ trước -
62
0 $
0,00000218 BTC
90.38% 92 $ 0 $
58 $
3560,000 BTM
khoảng 10 giờ trước
63
0 $
0,0004058 ETH
1.43% 2 $ 52 $
0 $
0,000 BTM
khoảng 16 giờ trước -
64
0 $
0 ETH
71.41% 0 $ 126 $
0 $
0,000 BTM
4 ngày trước -
65
0 $
99 KRW
- - -
0 $
0,000 BTM
2 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale