Rank #N/A
104 người thích điều này
caica coin  (CICC)
CAICA Coin (CICC)
$0,126614 -14.9%
0,00000263 BTC -2.2%
104 người thích điều này
$0,117868
Phạm vi 24H
$0,150406
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $121.756
Cung lưu thông ?
Tổng cung 300.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

CAICA Coin CHF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-12-04 0,000000000000 Fr. 64.974 Fr. 0,126603 Fr. N/A
2021-12-03 0,000000000000 Fr. 38.154 Fr. 0,129508 Fr. 0,126603 Fr.
2021-12-02 0,000000000000 Fr. 74.023 Fr. 0,133384 Fr. 0,129508 Fr.
2021-12-01 0,000000000000 Fr. 51.487 Fr. 0,128630 Fr. 0,133384 Fr.
2021-11-30 0,000000000000 Fr. 43.122 Fr. 0,129961 Fr. 0,128630 Fr.
2021-11-29 0,000000000000 Fr. 74.781 Fr. 0,131671 Fr. 0,129961 Fr.
2021-11-28 0,000000000000 Fr. 40.913 Fr. 0,132115 Fr. 0,131671 Fr.
2021-11-27 0,000000000000 Fr. 139.053 Fr. 0,131956 Fr. 0,132115 Fr.
2021-11-26 0,000000000000 Fr. 80.034 Fr. 0,149977 Fr. 0,131956 Fr.
2021-11-25 0,000000000000 Fr. 38.407 Fr. 0,142830 Fr. 0,149977 Fr.
2021-11-24 0,000000000000 Fr. 132.055 Fr. 0,148300 Fr. 0,142830 Fr.
2021-11-23 0,000000000000 Fr. 121.461 Fr. 0,142816 Fr. 0,148300 Fr.
2021-11-22 0,000000000000 Fr. 99.318 Fr. 0,146162 Fr. 0,142816 Fr.
2021-11-21 0,000000000000 Fr. 84.814 Fr. 0,158760 Fr. 0,146162 Fr.
2021-11-20 0,000000000000 Fr. 77.952 Fr. 0,150269 Fr. 0,158760 Fr.
2021-11-19 0,000000000000 Fr. 214.364 Fr. 0,144165 Fr. 0,150269 Fr.
2021-11-18 0,000000000000 Fr. 76.820 Fr. 0,166262 Fr. 0,144165 Fr.
2021-11-17 0,000000000000 Fr. 199.566 Fr. 0,167589 Fr. 0,166262 Fr.
2021-11-16 0,000000000000 Fr. 46.805 Fr. 0,180525 Fr. 0,167589 Fr.
2021-11-15 0,000000000000 Fr. 46.295 Fr. 0,181448 Fr. 0,180525 Fr.
2021-11-14 0,000000000000 Fr. 52.727 Fr. 0,182998 Fr. 0,181448 Fr.
2021-11-13 0,000000000000 Fr. 77.185 Fr. 0,180038 Fr. 0,182998 Fr.
2021-11-12 0,000000000000 Fr. 102.810 Fr. 0,180935 Fr. 0,180038 Fr.
2021-11-11 0,000000000000 Fr. 102.935 Fr. 0,175390 Fr. 0,180935 Fr.
2021-11-10 0,000000000000 Fr. 231.662 Fr. 0,186869 Fr. 0,175390 Fr.
2021-11-09 0,000000000000 Fr. 255.207 Fr. 0,187873 Fr. 0,186869 Fr.
2021-11-08 0,000000000000 Fr. 166.963 Fr. 0,167362 Fr. 0,187873 Fr.
2021-11-07 0,000000000000 Fr. 202.064 Fr. 0,167022 Fr. 0,167362 Fr.
2021-11-06 0,000000000000 Fr. 228.245 Fr. 0,164065 Fr. 0,167022 Fr.
2021-11-05 0,000000000000 Fr. 140.620 Fr. 0,169979 Fr. 0,164065 Fr.
2021-11-04 0,000000000000 Fr. 364.477 Fr. 0,202237 Fr. 0,169979 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android