🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
caica coin  (CICC)
CAICA Coin (CICC)
$0,07765821 5.3%
0,00000216 BTC 11.3%
13 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$4.361,65
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,07375142 / $0,07932025
Cung lưu thông
? / 300.000.000
CICC
USD

CAICA Coin CLP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-16 0,00000000 CLP$ 3.203.577 CLP$ 56,57 CLP$ N/A
2021-01-15 0,00000000 CLP$ 2.486.854 CLP$ 56,13 CLP$ 56,57 CLP$
2021-01-14 0,00000000 CLP$ 1.709.190 CLP$ 57,56 CLP$ 56,13 CLP$
2021-01-13 0,00000000 CLP$ 2.118.840 CLP$ 53,54 CLP$ 57,56 CLP$
2021-01-12 0,00000000 CLP$ 3.982.146 CLP$ 54,73 CLP$ 53,54 CLP$
2021-01-11 0,00000000 CLP$ 4.101.071 CLP$ 55,53 CLP$ 54,73 CLP$
2021-01-10 0,00000000 CLP$ 7.372.662 CLP$ 50,63 CLP$ 55,53 CLP$
2021-01-09 0,00000000 CLP$ 2.612.098 CLP$ 53,47 CLP$ 50,63 CLP$
2021-01-08 0,00000000 CLP$ 3.291.097 CLP$ 53,08 CLP$ 53,47 CLP$
2021-01-07 0,00000000 CLP$ 2.285.224 CLP$ 54,09 CLP$ 53,08 CLP$
2021-01-06 0,00000000 CLP$ 946.785 CLP$ 49,48 CLP$ 54,09 CLP$
2021-01-05 0,00000000 CLP$ 11.850.121 CLP$ 54,03 CLP$ 49,48 CLP$
2021-01-04 0,00000000 CLP$ 3.060.053 CLP$ 56,67 CLP$ 54,03 CLP$
2021-01-03 0,00000000 CLP$ 4.330.368 CLP$ 55,10 CLP$ 56,67 CLP$
2021-01-02 0,00000000 CLP$ 1.044.095 CLP$ 56,06 CLP$ 55,10 CLP$
2021-01-01 0,00000000 CLP$ 10.090.603 CLP$ 54,33 CLP$ 56,06 CLP$
2020-12-31 0,00000000 CLP$ 1.071.402 CLP$ 56,37 CLP$ 54,33 CLP$
2020-12-30 0,00000000 CLP$ 1.184.794 CLP$ 55,29 CLP$ 56,37 CLP$
2020-12-29 0,00000000 CLP$ 759.110 CLP$ 58,07 CLP$ 55,29 CLP$
2020-12-28 0,00000000 CLP$ 7.001.882 CLP$ 59,64 CLP$ 58,07 CLP$
2020-12-27 0,00000000 CLP$ 1.045.389 CLP$ 52,85 CLP$ 59,64 CLP$
2020-12-26 0,00000000 CLP$ 988.050 CLP$ 60,12 CLP$ 52,85 CLP$
2020-12-25 0,00000000 CLP$ 7.635.018 CLP$ 55,09 CLP$ 60,12 CLP$
2020-12-24 0,00000000 CLP$ 16.314.891 CLP$ 59,25 CLP$ 55,09 CLP$
2020-12-23 0,00000000 CLP$ 2.447.437 CLP$ 66,82 CLP$ 59,25 CLP$
2020-12-22 0,00000000 CLP$ 3.794.634 CLP$ 66,01 CLP$ 66,82 CLP$
2020-12-21 0,00000000 CLP$ 2.378.809 CLP$ 64,95 CLP$ 66,01 CLP$
2020-12-20 0,00000000 CLP$ 4.759.623 CLP$ 66,70 CLP$ 64,95 CLP$
2020-12-19 0,00000000 CLP$ 7.497.850 CLP$ 66,69 CLP$ 66,70 CLP$
2020-12-18 0,00000000 CLP$ 32.598.962 CLP$ 70,03 CLP$ 66,69 CLP$
2020-12-17 0,00000000 CLP$ 4.034.981 CLP$ 67,06 CLP$ 70,03 CLP$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android