Rank #N/A
82 người thích điều này
caica coin  (CICC)
CAICA Coin (CICC)
$0,228408 73.0%
0,00000360 BTC 67.5%
82 người thích điều này
$0,129307
24H Range
$0,234554
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $1.136.985
Cung lưu thông ?
Tổng cung 300.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

CAICA Coin CZK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-25 0,000000000000 Kč 6.064.218 Kč 3,07 Kč N/A
2021-10-24 0,000000000000 Kč 20.169.155 Kč 3,36 Kč 3,07 Kč
2021-10-23 0,000000000000 Kč 5.193.103 Kč 2,86 Kč 3,36 Kč
2021-10-22 0,000000000000 Kč 2.959.376 Kč 2,56 Kč 2,86 Kč
2021-10-21 0,000000000000 Kč 1.414.024 Kč 2,55 Kč 2,56 Kč
2021-10-20 0,000000000000 Kč 1.931.857 Kč 2,54 Kč 2,55 Kč
2021-10-19 0,000000000000 Kč 7.281.632 Kč 2,38 Kč 2,54 Kč
2021-10-18 0,000000000000 Kč 1.377.987 Kč 2,49 Kč 2,38 Kč
2021-10-17 0,000000000000 Kč 1.455.121 Kč 2,27 Kč 2,49 Kč
2021-10-16 0,000000000000 Kč 774.639 Kč 2,47 Kč 2,27 Kč
2021-10-15 0,000000000000 Kč 478.261 Kč 2,48 Kč 2,47 Kč
2021-10-14 0,000000000000 Kč 1.168.884 Kč 2,51 Kč 2,48 Kč
2021-10-13 0,000000000000 Kč 1.479.178 Kč 2,31 Kč 2,51 Kč
2021-10-12 0,000000000000 Kč 2.830.335 Kč 2,64 Kč 2,31 Kč
2021-10-11 0,000000000000 Kč 1.300.439 Kč 2,49 Kč 2,64 Kč
2021-10-10 0,000000000000 Kč 4.495.416 Kč 2,30 Kč 2,49 Kč
2021-10-09 0,000000000000 Kč 990.465 Kč 2,28 Kč 2,30 Kč
2021-10-08 0,000000000000 Kč 1.751.572 Kč 2,20 Kč 2,28 Kč
2021-10-07 0,000000000000 Kč 697.715 Kč 2,21 Kč 2,20 Kč
2021-10-06 0,000000000000 Kč 1.556.676 Kč 2,16 Kč 2,21 Kč
2021-10-05 0,000000000000 Kč 756.373 Kč 2,01 Kč 2,16 Kč
2021-10-04 0,000000000000 Kč 891.436 Kč 1,97 Kč 2,01 Kč
2021-10-03 0,000000000000 Kč 613.664 Kč 1,94 Kč 1,97 Kč
2021-10-02 0,000000000000 Kč 955.758 Kč 1,93 Kč 1,94 Kč
2021-10-01 0,000000000000 Kč 1.060.446 Kč 2,01 Kč 1,93 Kč
2021-09-30 0,000000000000 Kč 513.551 Kč 1,83 Kč 2,01 Kč
2021-09-29 0,000000000000 Kč 247.188 Kč 1,80 Kč 1,83 Kč
2021-09-28 0,000000000000 Kč 206.258 Kč 1,82 Kč 1,80 Kč
2021-09-27 0,000000000000 Kč 530.571 Kč 1,83 Kč 1,82 Kč
2021-09-26 0,000000000000 Kč 302.641 Kč 1,93 Kč 1,83 Kč
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android