Rank #N/A
77 người thích điều này
caica coin  (CICC)
CAICA Coin (CICC)
$0,088582241486 2.7%
0,00000204 BTC 0.1%
77 người thích điều này
$0,083407074168
24H Range
$0,088661987897
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $12.518,67
Cung lưu thông ?
Total Supply 300.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

CAICA Coin DOT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-09-22 0,000000000000 DOT 846,038 DOT 0,00338412 DOT N/A
2021-09-21 0,000000000000 DOT 2.431 DOT 0,00310897 DOT 0,00338412 DOT
2021-09-20 0,000000000000 DOT 519,794 DOT 0,00284183 DOT 0,00310897 DOT
2021-09-19 0,000000000000 DOT 1.044 DOT 0,00280093 DOT 0,00284183 DOT
2021-09-18 0,000000000000 DOT 368,751 DOT 0,00288158 DOT 0,00280093 DOT
2021-09-17 0,000000000000 DOT 960,112 DOT 0,00285355 DOT 0,00288158 DOT
2021-09-16 0,000000000000 DOT 1.188 DOT 0,00285243 DOT 0,00285355 DOT
2021-09-15 0,000000000000 DOT 828,494 DOT 0,00256667 DOT 0,00285243 DOT
2021-09-14 0,000000000000 DOT 659,539 DOT 0,00271995 DOT 0,00256667 DOT
2021-09-13 0,000000000000 DOT 322,550 DOT 0,00261373 DOT 0,00271995 DOT
2021-09-12 0,000000000000 DOT 522,800 DOT 0,00306314 DOT 0,00261373 DOT
2021-09-11 0,000000000000 DOT 653,243 DOT 0,00325690 DOT 0,00306314 DOT
2021-09-10 0,000000000000 DOT 1.098 DOT 0,00335960 DOT 0,00325690 DOT
2021-09-09 0,000000000000 DOT 1.413 DOT 0,00348617 DOT 0,00335960 DOT
2021-09-08 0,000000000000 DOT 3.411 DOT 0,00370124 DOT 0,00348617 DOT
2021-09-07 0,000000000000 DOT 1.226 DOT 0,00319528 DOT 0,00370124 DOT
2021-09-06 0,000000000000 DOT 523,460 DOT 0,00320413 DOT 0,00319528 DOT
2021-09-05 0,000000000000 DOT 1.237 DOT 0,00335291 DOT 0,00320413 DOT
2021-09-04 0,000000000000 DOT 3.088 DOT 0,00316703 DOT 0,00335291 DOT
2021-09-03 0,000000000000 DOT 2.334 DOT 0,00339333 DOT 0,00316703 DOT
2021-09-02 0,000000000000 DOT 2.948 DOT 0,00356259 DOT 0,00339333 DOT
2021-09-01 0,000000000000 DOT 1.073 DOT 0,00334365 DOT 0,00356259 DOT
2021-08-31 0,000000000000 DOT 2.402 DOT 0,00367223 DOT 0,00334365 DOT
2021-08-30 0,000000000000 DOT 1.056 DOT 0,00405572 DOT 0,00367223 DOT
2021-08-29 0,000000000000 DOT 4.386 DOT 0,00393983 DOT 0,00405572 DOT
2021-08-28 0,000000000000 DOT 4.972 DOT 0,00414326 DOT 0,00393983 DOT
2021-08-27 0,000000000000 DOT 16.601 DOT 0,00535296 DOT 0,00414326 DOT
2021-08-26 0,000000000000 DOT 1.114 DOT 0,00331434 DOT 0,00535296 DOT
2021-08-25 0,000000000000 DOT 3.135 DOT 0,00339559 DOT 0,00331434 DOT
2021-08-24 0,000000000000 DOT 3.962 DOT 0,00332084 DOT 0,00339559 DOT
2021-08-23 0,000000000000 DOT 658,637 DOT 0,00286600 DOT 0,00332084 DOT
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android