🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
caica coin  (CICC)
CAICA Coin (CICC)
$0,07337151 -76.8%
0,00000147 BTC -75.0%
51 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$228.563
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,05464067 / $0,622102
Cung lưu thông
? / 300.000.000
CICC
USD

CAICA Coin JPY (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-23 0,00000000 ¥ 14.946.748 ¥ 9,31 ¥ N/A
2021-04-22 0,00000000 ¥ 28.561.671 ¥ 34,26 ¥ 9,31 ¥
2021-04-21 0,00000000 ¥ 57.598.030 ¥ 67,23 ¥ 34,26 ¥
2021-04-20 0,00000000 ¥ 31.409.939 ¥ 39,15 ¥ 67,23 ¥
2021-04-19 0,00000000 ¥ 11.839.318 ¥ 10,99 ¥ 39,15 ¥
2021-04-18 0,00000000 ¥ 19.362.849 ¥ 11,60 ¥ 10,99 ¥
2021-04-17 0,00000000 ¥ 36.159.698 ¥ 42,84 ¥ 11,60 ¥
2021-04-16 0,00000000 ¥ 35.863.562 ¥ 44,42 ¥ 42,84 ¥
2021-04-15 0,00000000 ¥ 48.937.643 ¥ 35,76 ¥ 44,42 ¥
2021-04-14 0,00000000 ¥ 41.825.266 ¥ 44,74 ¥ 35,76 ¥
2021-04-13 0,00000000 ¥ 34.259.256 ¥ 39,18 ¥ 44,74 ¥
2021-04-12 0,00000000 ¥ 32.828.624 ¥ 39,43 ¥ 39,18 ¥
2021-04-11 0,00000000 ¥ 32.732.206 ¥ 39,11 ¥ 39,43 ¥
2021-04-10 0,00000000 ¥ 34.805.277 ¥ 41,28 ¥ 39,11 ¥
2021-04-09 0,00000000 ¥ 33.182.017 ¥ 40,47 ¥ 41,28 ¥
2021-04-08 0,00000000 ¥ 32.378.691 ¥ 40,02 ¥ 40,47 ¥
2021-04-07 0,00000000 ¥ 25.398.359 ¥ 14,27 ¥ 40,02 ¥
2021-04-06 0,00000000 ¥ 24.806.052 ¥ 14,37 ¥ 14,27 ¥
2021-04-05 0,00000000 ¥ 34.071.630 ¥ 13,85 ¥ 14,37 ¥
2021-04-04 0,00000000 ¥ 17.917.063 ¥ 14,75 ¥ 13,85 ¥
2021-04-03 0,00000000 ¥ 13.690.967 ¥ 12,22 ¥ 14,75 ¥
2021-04-02 0,00000000 ¥ 22.910.098 ¥ 12,79 ¥ 12,22 ¥
2021-04-01 0,00000000 ¥ 18.597.238 ¥ 15,17 ¥ 12,79 ¥
2021-03-31 0,00000000 ¥ 24.523.861 ¥ 14,31 ¥ 15,17 ¥
2021-03-30 0,00000000 ¥ 20.510.816 ¥ 20,98 ¥ 14,31 ¥
2021-03-29 0,00000000 ¥ 18.706.905 ¥ 20,40 ¥ 20,98 ¥
2021-03-28 0,00000000 ¥ 29.974.593 ¥ 30,88 ¥ 20,40 ¥
2021-03-27 0,00000000 ¥ 12.533.752 ¥ 11,99 ¥ 30,88 ¥
2021-03-26 0,00000000 ¥ 24.643.150 ¥ 11,48 ¥ 11,99 ¥
2021-03-25 0,00000000 ¥ 12.306.749 ¥ 11,43 ¥ 11,48 ¥
2021-03-24 0,00000000 ¥ 20.552.041 ¥ 21,31 ¥ 11,43 ¥
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android