caica coin  (CICC)
CAICA Coin (CICC)
$0,04754131 1.5%
0,00000488 BTC -0.2%
9 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.632,43
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,04581685 / $0,04784741
Cung lưu thông
? / 300.000.000
CICC
USD

CAICA Coin KRW (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-04-01 22,58 ₩ N/A
2020-03-31 20,48 ₩ 22,58 ₩
2020-03-30 20,42 ₩ 20,48 ₩
2020-03-29 20,36 ₩ 20,42 ₩
2020-03-28 20,32 ₩ 20,36 ₩
2020-03-27 20,13 ₩ 20,32 ₩
2020-03-26 18,94 ₩ 20,13 ₩
2020-03-25 19,39 ₩ 18,94 ₩
2020-03-24 21,06 ₩ 19,39 ₩
2020-03-23 20,35 ₩ 21,06 ₩
2020-03-22 20,46 ₩ 20,35 ₩
2020-03-21 22,50 ₩ 20,46 ₩
2020-03-20 20,44 ₩ 22,50 ₩
2020-03-19 19,97 ₩ 20,44 ₩
2020-03-18 20,92 ₩ 19,97 ₩
2020-03-17 19,60 ₩ 20,92 ₩
2020-03-16 20,19 ₩ 19,60 ₩
2020-03-15 19,84 ₩ 20,19 ₩
2020-03-14 18,89 ₩ 19,84 ₩
2020-03-13 19,10 ₩ 18,89 ₩
2020-03-12 22,24 ₩ 19,10 ₩
2020-03-11 21,66 ₩ 22,24 ₩
2020-03-10 22,28 ₩ 21,66 ₩
2020-03-09 22,33 ₩ 22,28 ₩
2020-03-08 24,89 ₩ 22,33 ₩
2020-03-07 22,75 ₩ 24,89 ₩
2020-03-06 28,05 ₩ 22,75 ₩
2020-03-05 27,55 ₩ 28,05 ₩
2020-03-04 25,62 ₩ 27,55 ₩
2020-03-03 25,80 ₩ 25,62 ₩
2020-03-02 22,29 ₩ 25,80 ₩
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android