Rank #N/A
82 người thích điều này
caica coin  (CICC)
CAICA Coin (CICC)
$0,139884 2.0%
0,00000231 BTC 3.9%
82 người thích điều này
$0,136801
24H Range
$0,154190
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $272.708
Cung lưu thông ?
Tổng cung 300.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

CAICA Coin LINK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-24 0,000000000000 LINK 29.203 LINK 0,00486298 LINK N/A
2021-10-23 0,000000000000 LINK 8.181 LINK 0,00449825 LINK 0,00486298 LINK
2021-10-22 0,000000000000 LINK 4.715 LINK 0,00407479 LINK 0,00449825 LINK
2021-10-21 0,000000000000 LINK 2.340 LINK 0,00421719 LINK 0,00407479 LINK
2021-10-20 0,000000000000 LINK 3.395 LINK 0,00446301 LINK 0,00421719 LINK
2021-10-19 0,000000000000 LINK 12.927 LINK 0,00422842 LINK 0,00446301 LINK
2021-10-18 0,000000000000 LINK 2.374 LINK 0,00428478 LINK 0,00422842 LINK
2021-10-17 0,000000000000 LINK 2.426 LINK 0,00378453 LINK 0,00428478 LINK
2021-10-16 0,000000000000 LINK 1.315 LINK 0,00419588 LINK 0,00378453 LINK
2021-10-15 0,000000000000 LINK 820,240 LINK 0,00425086 LINK 0,00419588 LINK
2021-10-14 0,000000000000 LINK 2.094 LINK 0,00449984 LINK 0,00425086 LINK
2021-10-13 0,000000000000 LINK 2.718 LINK 0,00424522 LINK 0,00449984 LINK
2021-10-12 0,000000000000 LINK 5.119 LINK 0,00477563 LINK 0,00424522 LINK
2021-10-11 0,000000000000 LINK 2.309 LINK 0,00441906 LINK 0,00477563 LINK
2021-10-10 0,000000000000 LINK 7.451 LINK 0,00381140 LINK 0,00441906 LINK
2021-10-09 0,000000000000 LINK 1.710 LINK 0,00394391 LINK 0,00381140 LINK
2021-10-08 0,000000000000 LINK 2.962 LINK 0,00372293 LINK 0,00394391 LINK
2021-10-07 0,000000000000 LINK 1.180 LINK 0,00373633 LINK 0,00372293 LINK
2021-10-06 0,000000000000 LINK 2.613 LINK 0,00361963 LINK 0,00373633 LINK
2021-10-05 0,000000000000 LINK 1.299 LINK 0,00344438 LINK 0,00361963 LINK
2021-10-04 0,000000000000 LINK 1.477 LINK 0,00326872 LINK 0,00344438 LINK
2021-10-03 0,000000000000 LINK 1.042 LINK 0,00328479 LINK 0,00326872 LINK
2021-10-02 0,000000000000 LINK 1.664 LINK 0,00336359 LINK 0,00328479 LINK
2021-10-01 0,000000000000 LINK 2.028 LINK 0,00385231 LINK 0,00336359 LINK
2021-09-30 0,000000000000 LINK 1.022 LINK 0,00363273 LINK 0,00385231 LINK
2021-09-29 0,000000000000 LINK 510,325 LINK 0,00371145 LINK 0,00363273 LINK
2021-09-28 0,000000000000 LINK 411,514 LINK 0,00363774 LINK 0,00371145 LINK
2021-09-27 0,000000000000 LINK 1.002 LINK 0,00346282 LINK 0,00363774 LINK
2021-09-26 0,000000000000 LINK 565,145 LINK 0,00360350 LINK 0,00346282 LINK
2021-09-25 0,000000000000 LINK 2.179 LINK 0,00381671 LINK 0,00360350 LINK
2021-09-24 0,000000000000 LINK 923,532 LINK 0,00373099 LINK 0,00381671 LINK
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android