Rank #N/A
77 người thích điều này
caica coin  (CICC)
CAICA Coin (CICC)
$0,085100252410 0.7%
0,00000203 BTC 3.3%
77 người thích điều này
$0,082925391979
24H Range
$0,087222804348
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $12.084,63
Cung lưu thông ?
Tổng cung 300.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

CAICA Coin LKR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-09-28 0,000000000000 Rs 1.898.273 Rs 16,78 Rs N/A
2021-09-27 0,000000000000 Rs 4.886.758 Rs 16,89 Rs 16,78 Rs
2021-09-26 0,000000000000 Rs 2.784.288 Rs 17,75 Rs 16,89 Rs
2021-09-25 0,000000000000 Rs 10.104.614 Rs 17,70 Rs 17,75 Rs
2021-09-24 0,000000000000 Rs 4.663.429 Rs 18,84 Rs 17,70 Rs
2021-09-23 0,000000000000 Rs 3.576.070 Rs 18,20 Rs 18,84 Rs
2021-09-22 0,000000000000 Rs 4.360.688 Rs 17,44 Rs 18,20 Rs
2021-09-21 0,000000000000 Rs 13.570.369 Rs 17,36 Rs 17,44 Rs
2021-09-20 0,000000000000 Rs 3.500.748 Rs 19,14 Rs 17,36 Rs
2021-09-19 0,000000000000 Rs 7.285.609 Rs 19,55 Rs 19,14 Rs
2021-09-18 0,000000000000 Rs 2.421.995 Rs 18,93 Rs 19,55 Rs
2021-09-17 0,000000000000 Rs 6.793.909 Rs 20,19 Rs 18,93 Rs
2021-09-16 0,000000000000 Rs 8.609.176 Rs 20,67 Rs 20,19 Rs
2021-09-15 0,000000000000 Rs 6.223.281 Rs 19,28 Rs 20,67 Rs
2021-09-14 0,000000000000 Rs 4.566.794 Rs 18,83 Rs 19,28 Rs
2021-09-13 0,000000000000 Rs 2.338.761 Rs 18,95 Rs 18,83 Rs
2021-09-12 0,000000000000 Rs 3.265.545 Rs 19,13 Rs 18,95 Rs
2021-09-11 0,000000000000 Rs 3.771.212 Rs 18,80 Rs 19,13 Rs
2021-09-10 0,000000000000 Rs 6.543.262 Rs 20,01 Rs 18,80 Rs
2021-09-09 0,000000000000 Rs 7.804.276 Rs 19,25 Rs 20,01 Rs
2021-09-08 0,000000000000 Rs 19.186.440 Rs 20,82 Rs 19,25 Rs
2021-09-07 0,000000000000 Rs 8.398.125 Rs 21,89 Rs 20,82 Rs
2021-09-06 0,000000000000 Rs 3.596.962 Rs 22,02 Rs 21,89 Rs
2021-09-05 0,000000000000 Rs 8.024.119 Rs 21,75 Rs 22,02 Rs
2021-09-04 0,000000000000 Rs 20.510.756 Rs 21,04 Rs 21,75 Rs
2021-09-03 0,000000000000 Rs 14.846.527 Rs 21,59 Rs 21,04 Rs
2021-09-02 0,000000000000 Rs 19.390.429 Rs 23,43 Rs 21,59 Rs
2021-09-01 0,000000000000 Rs 6.782.539 Rs 21,13 Rs 23,43 Rs
2021-08-31 0,000000000000 Rs 12.485.375 Rs 19,09 Rs 21,13 Rs
2021-08-30 0,000000000000 Rs 5.426.613 Rs 20,83 Rs 19,09 Rs
2021-08-29 0,000000000000 Rs 22.738.875 Rs 20,43 Rs 20,83 Rs
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android