Rank #N/A
77 người thích điều này
caica coin  (CICC)
CAICA Coin (CICC)
$0,088315075289 4.1%
0,00000207 BTC 1.3%
77 người thích điều này
$0,084823371308
24H Range
$0,090160242386
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $33.238
Cung lưu thông ?
Total Supply 300.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

CAICA Coin XAU (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-09-25 0,000000000000 XAU 28,91 XAU 0,00005065 XAU N/A
2021-09-24 0,000000000000 XAU 13,38 XAU 0,00005405 XAU 0,00005065 XAU
2021-09-23 0,000000000000 XAU 10,13 XAU 0,00005153 XAU 0,00005405 XAU
2021-09-22 0,000000000000 XAU 12,29 XAU 0,00004916 XAU 0,00005153 XAU
2021-09-21 0,000000000000 XAU 38,54 XAU 0,00004930 XAU 0,00004916 XAU
2021-09-20 0,000000000000 XAU 10,00 XAU 0,00005467 XAU 0,00004930 XAU
2021-09-19 0,000000000000 XAU 20,81 XAU 0,00005583 XAU 0,00005467 XAU
2021-09-18 0,000000000000 XAU 6,92 XAU 0,00005405 XAU 0,00005583 XAU
2021-09-17 0,000000000000 XAU 19,42 XAU 0,00005770 XAU 0,00005405 XAU
2021-09-16 0,000000000000 XAU 24,04 XAU 0,00005772 XAU 0,00005770 XAU
2021-09-15 0,000000000000 XAU 17,30 XAU 0,00005360 XAU 0,00005772 XAU
2021-09-14 0,000000000000 XAU 12,77 XAU 0,00005265 XAU 0,00005360 XAU
2021-09-13 0,000000000000 XAU 6,55 XAU 0,00005306 XAU 0,00005265 XAU
2021-09-12 0,000000000000 XAU 9,14 XAU 0,00005358 XAU 0,00005306 XAU
2021-09-11 0,000000000000 XAU 10,56 XAU 0,00005265 XAU 0,00005358 XAU
2021-09-10 0,000000000000 XAU 18,25 XAU 0,00005581 XAU 0,00005265 XAU
2021-09-09 0,000000000000 XAU 21,83 XAU 0,00005384 XAU 0,00005581 XAU
2021-09-08 0,000000000000 XAU 53,02 XAU 0,00005754 XAU 0,00005384 XAU
2021-09-07 0,000000000000 XAU 23,00 XAU 0,00005993 XAU 0,00005754 XAU
2021-09-06 0,000000000000 XAU 9,82 XAU 0,00006009 XAU 0,00005993 XAU
2021-09-05 0,000000000000 XAU 22,06 XAU 0,00005978 XAU 0,00006009 XAU
2021-09-04 0,000000000000 XAU 56,39 XAU 0,00005784 XAU 0,00005978 XAU
2021-09-03 0,000000000000 XAU 41,12 XAU 0,00005978 XAU 0,00005784 XAU
2021-09-02 0,000000000000 XAU 53,59 XAU 0,00006477 XAU 0,00005978 XAU
2021-09-01 0,000000000000 XAU 18,75 XAU 0,00005840 XAU 0,00006477 XAU
2021-08-31 0,000000000000 XAU 34,52 XAU 0,00005277 XAU 0,00005840 XAU
2021-08-30 0,000000000000 XAU 14,96 XAU 0,00005742 XAU 0,00005277 XAU
2021-08-29 0,000000000000 XAU 62,70 XAU 0,00005633 XAU 0,00005742 XAU
2021-08-28 0,000000000000 XAU 72,70 XAU 0,00006058 XAU 0,00005633 XAU
2021-08-27 0,000000000000 XAU 225,33 XAU 0,00007266 XAU 0,00006058 XAU
2021-08-26 0,000000000000 XAU 16,21 XAU 0,00004826 XAU 0,00007266 XAU
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android