Rank #N/A
78 người thích điều này
caica coin  (CICC)
CAICA Coin (CICC)
$0,111825 -1.6%
0,00000181 BTC -5.4%
78 người thích điều này
$0,109008
24H Range
$0,115049
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $32.731
Cung lưu thông ?
Tổng cung 300.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

CAICA Coin XRP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-16 0,000000000000 XRP 31.073 XRP 0,09914132 XRP N/A
2021-10-15 0,000000000000 XRP 19.286 XRP 0,09994752 XRP 0,09914132 XRP
2021-10-14 0,000000000000 XRP 47.314 XRP 0,10165311 XRP 0,09994752 XRP
2021-10-13 0,000000000000 XRP 60.894 XRP 0,09512451 XRP 0,10165311 XRP
2021-10-12 0,000000000000 XRP 113.888 XRP 0,10624015 XRP 0,09512451 XRP
2021-10-11 0,000000000000 XRP 51.765 XRP 0,09907413 XRP 0,10624015 XRP
2021-10-10 0,000000000000 XRP 175.546 XRP 0,08979342 XRP 0,09907413 XRP
2021-10-09 0,000000000000 XRP 42.454 XRP 0,09789740 XRP 0,08979342 XRP
2021-10-08 0,000000000000 XRP 74.511 XRP 0,09363979 XRP 0,09789740 XRP
2021-10-07 0,000000000000 XRP 29.432 XRP 0,09315740 XRP 0,09363979 XRP
2021-10-06 0,000000000000 XRP 65.665 XRP 0,09095958 XRP 0,09315740 XRP
2021-10-05 0,000000000000 XRP 32.998 XRP 0,08751348 XRP 0,09095958 XRP
2021-10-04 0,000000000000 XRP 38.712 XRP 0,08566221 XRP 0,08751348 XRP
2021-10-03 0,000000000000 XRP 27.057 XRP 0,08533373 XRP 0,08566221 XRP
2021-10-02 0,000000000000 XRP 42.012 XRP 0,08490122 XRP 0,08533373 XRP
2021-10-01 0,000000000000 XRP 50.836 XRP 0,09657575 XRP 0,08490122 XRP
2021-09-30 0,000000000000 XRP 25.223 XRP 0,08966183 XRP 0,09657575 XRP
2021-09-29 0,000000000000 XRP 12.584 XRP 0,09151891 XRP 0,08966183 XRP
2021-09-28 0,000000000000 XRP 10.297 XRP 0,09102312 XRP 0,09151891 XRP
2021-09-27 0,000000000000 XRP 26.023 XRP 0,08991789 XRP 0,09102312 XRP
2021-09-26 0,000000000000 XRP 14.775 XRP 0,09420609 XRP 0,08991789 XRP
2021-09-25 0,000000000000 XRP 53.804 XRP 0,09424705 XRP 0,09420609 XRP
2021-09-24 0,000000000000 XRP 23.439 XRP 0,09468997 XRP 0,09424705 XRP
2021-09-23 0,000000000000 XRP 17.961 XRP 0,09139773 XRP 0,09468997 XRP
2021-09-22 0,000000000000 XRP 25.225 XRP 0,10089748 XRP 0,09139773 XRP
2021-09-21 0,000000000000 XRP 74.197 XRP 0,09489718 XRP 0,10089748 XRP
2021-09-20 0,000000000000 XRP 16.718 XRP 0,09140088 XRP 0,09489718 XRP
2021-09-19 0,000000000000 XRP 33.931 XRP 0,09105109 XRP 0,09140088 XRP
2021-09-18 0,000000000000 XRP 11.419 XRP 0,08922936 XRP 0,09105109 XRP
2021-09-17 0,000000000000 XRP 31.231 XRP 0,09282134 XRP 0,08922936 XRP
2021-09-16 0,000000000000 XRP 38.585 XRP 0,09264432 XRP 0,09282134 XRP
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android