Tiền ảo: 6120
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 233.377.252.146 $ 0,0083%
Lưu lượng 24 giờ: 50.138.961.183 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,52%
XRP 4,86%
candy  (CANDY)
Candy (CANDY)
$0,00002407 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-11-17 19:58:49 UTC (khoảng 6 giờ trước)
150 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000.000
CANDY
USD

Sàn giao dịch Candy

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,00000013 ETH
- - -
0 $
5929,760 CANDY
khoảng 6 giờ trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale