Tiền ảo: 4629
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 248.487.585.760 $ -1,1%
Lưu lượng 24 giờ: 63.367.617.213 $
Ưu thế:
BTC 57,2%
ETH 10,8%
XRP 6,75%
carchain  (CARX)
CarChain (CARX)
$0,00913989 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-05-20 10:49:41 UTC (khoảng 12 giờ trước)
2 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Nguồn cung khả dụng
0 / 2.000.000.000
CARX
USD

CarChain (Tin tức)