Tiền ảo: 4689
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 253.649.722.836 $ 1,9%
Lưu lượng 24 giờ: 58.592.061.011 $
Ưu thế:
BTC 56,3%
ETH 10,7%
XRP 6,48%
cardano  (ADA)
Cardano (ADA)
$0,08139449 -0,41%
0,00001010 BTC -1,7%
11.486 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.533.497.480
KL giao dịch trong 24 giờ
$146.294.064
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,08026313 / $0,08282683
Nguồn cung khả dụng
31.112.484.646 / 45.000.000.000
ADA
USD

Cardano (Nhà phát triển)

3245
Sao
410
Người xem
558
Bản cập nhật
102
Người đóng góp
1633
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
16
Sao
8
Người xem
16
Bản cập nhật
36
Người đóng góp
52
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
211
Sao
65
Người xem
46
Bản cập nhật
53
Người đóng góp
575
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
174
Sao
40
Người xem
61
Bản cập nhật
50
Người đóng góp
524
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
34
Sao
62
Người xem
11
Bản cập nhật
48
Người đóng góp
264
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề