Tiền ảo: 6120
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 238.421.055.171 $ -0,61%
Lưu lượng 24 giờ: 50.728.755.142 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,45%
XRP 4,88%
chainlink  (LINK)
ChainLink (LINK)
$3,10 3,4%
0,01672002 ETH 4,0%
3.596 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.131.672.171
KL giao dịch trong 24 giờ
$204.472.279
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$2,96 / $3,14
Cung lưu thông
364.409.568 / 1.000.000.000
LINK
USD

ChainLink (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-14 69,96 Kč N/A
2019-11-13 65,39 Kč 69,96 Kč
2019-11-12 63,41 Kč 65,39 Kč
2019-11-11 64,24 Kč 63,41 Kč
2019-11-10 64,75 Kč 64,24 Kč
2019-11-09 62,68 Kč 64,75 Kč
2019-11-08 61,97 Kč 62,68 Kč
2019-11-07 63,03 Kč 61,97 Kč
2019-11-06 61,57 Kč 63,03 Kč
2019-11-05 61,37 Kč 61,57 Kč
2019-11-04 60,91 Kč 61,37 Kč
2019-11-03 61,75 Kč 60,91 Kč
2019-11-02 62,06 Kč 61,75 Kč
2019-11-01 62,39 Kč 62,06 Kč
2019-10-31 59,66 Kč 62,39 Kč
2019-10-30 61,24 Kč 59,66 Kč
2019-10-29 61,15 Kč 61,24 Kč
2019-10-28 61,41 Kč 61,15 Kč
2019-10-27 63,35 Kč 61,41 Kč
2019-10-26 65,38 Kč 63,35 Kč
2019-10-25 62,99 Kč 65,38 Kč
2019-10-24 59,98 Kč 62,99 Kč
2019-10-23 59,77 Kč 59,98 Kč
2019-10-22 60,27 Kč 59,77 Kč
2019-10-21 55,95 Kč 60,27 Kč
2019-10-20 53,99 Kč 55,95 Kč
2019-10-19 54,02 Kč 53,99 Kč
2019-10-18 55,88 Kč 54,02 Kč
2019-10-17 55,34 Kč 55,88 Kč
2019-10-16 55,73 Kč 55,34 Kč
2019-10-15 59,30 Kč 55,73 Kč