Tiền ảo: 4988
Sàn giao dịch: 346
Giá trị vốn hóa thị trường: 288.653.332.080 $ 0,11%
Lưu lượng 24 giờ: 52.883.330.623 $
Ưu thế:
BTC 57,0%
ETH 9,89%
XRP 6,33%
chatbit  (CBT)
Chatbit (CBT)
$0,04048038 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-06-20 00:00:05 UTC (khoảng 10 giờ trước)
0 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Nguồn cung khả dụng
? / 12.000.000.000
CBT
USD

Chatbit (Nhà phát triển)

No Developer Repo