Tiền ảo: 4947
Sàn giao dịch: 341
Giá trị vốn hóa thị trường: 286.724.887.681 $ 4,8%
Lưu lượng 24 giờ: 60.970.275.095 $
Ưu thế:
BTC 57,1%
ETH 10,2%
XRP 6,22%
chatbit  (CBT)
Chatbit (CBT)
$0,04048038 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-06-14 18:30:08 UTC (1 ngày trước)
0 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Nguồn cung khả dụng
? / 12.000.000.000
CBT
USD

Sàn giao dịch Chatbit

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
N/A